Fjellström, släktBand 16 (1964-1966), sida 91.

Biografi

Fjellström, norrländsk släkt. Ericus Petri Noræus (f omkr 1618 i Nora sn, Vnorrl, d febr 1697) blev kyrkoherde i Silbojokk i Piteå lappmark. Denne har i en relation (tr hos Bromé) av 30 aug 1660 skildrat de härjningar, som en norsk strövkår företog i socknen 15–18 aug 1659. I gifte med dottern till en lappfogde hade Noræus flera barn, av vilka i varje fall en antog namnet Fjellström. Denne, Petrus Noræus F (1657–1706), studerade i Uppsala, blev adjunkt åt sin fader 1682 och efterträdde denne som kyrkoherde i Silbojokk 1697. F försökte, liksom även fadern, utrota lapparnas hedniska sedvänjor men förfor härvid mången gång med onödig stränghet. Han äktade 1683 Agatha Læstadia, med vilken han hade 13 till mogen ålder komna barn, varav fyra söner. Äldst av dessa var kronobefallningsmannen på Gotland Eric F (levde 1748). Grenen utdog på manssidan med hans son porträttmålaren och kamreraren vid Operan Pehr F (F 2). Även grenarna efter Eric F:s yngre bröder kyrkoherden i Själevad Carl F (1698–1760) och hovrättsmedicus i Jönköping, sedan amiralitetsmedicus i Karlskrona, assessorn med dr Johan F (1699–1760) är utdöda. Johan F var lärjunge till Kilian Stobæus i Lund och var en av de tre studenter, som Stobæus sommaren 1729 utsände på forskningsresa i Skåne.

Den fortlevande släkten härstammar från dess mest berömde medlem, Petrus Noræus F:s andre son (bror till Eric, Carl och Johan F) prosten i Lycksele Pehr F (F 1), känd som lappmissionär och lapsk filolog. Denne var gift två gånger. Bland sönerna i andra giftet var Natanael F (1739–1809), fil mag i Uppsala 1770, kyrkoherde i Jokkmokk 1796 och i Sunne i Jämtland från 1803, e o hovpredikant och prost. Han var en av de präster, som biträdde vid översättningen av Gamla testamentet till lapska. Av hans söner blev Carl Johan F (1783–1853) missionär i Piteå lappmark 1820, kyrkoherde i Arjeplog 1823. Även en dennes son Carl Nathanael F (1820–97) var präst.

Författare

Bengt HildebrandSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: O C Ahlström, Norrländska slägter. . ., 1 (1890); J Bromé, Nasafjäll. Ett norrländskt silververks hist (1923); L Bygden, Hernösands stifts herdam, 1–4 (1923–28); Y Löwegren, Naturaliekabinett i Sverige under 1700-talet (1952); Sveriges läkare-hist, 2:1 (1823), 3:1 (1886), 3:3 (1901); Örnberg, 12, 1898.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fjellström, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14172, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2021-04-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14172
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fjellström, släkt, urn:sbl:14172, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2021-04-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se