Alfred Fjelner

Född:1877-01-10 – Ivetofta församling, Kristianstads län
Död:1936-03-22 – Malmö Karoli församling, Skåne län

Skriftställare, Tidningsredaktör


Band 16 (1964-1966), sida 94.

Meriter

Fjelner, Alfred, f 10 jan 1877 i Ivetofta sn (Krist), d 22 mars 1936 i Malmö (Caroli). Föräldrar: lantbrukaren Hans Håkansson o Karna Nilsson. Mogenhetsex Kristianstad 25 maj 1894, inskr Lunds univ 11 sept s å, red Lunds Dagbl 1898–1907, red:sekr Sydsv Dagbl 1907–08, medarb där från 1907.

G 14 nov 1910 i Malmö m Hedvig Ester Johansson, f 17 juni 1890 i Bredestads sn (Jönk), dtr av lantbrukaren Johan Adolfsson o Hedvig Gustafsson.

Biografi

F inskrevs vid Lunds univ 1894, studerade där bl a klassiska språk och filosofi men avlade ej någon examen. Han tog aktiv del i studentlivet bl a som karnevalsarrangör och spexförfattare (»Karl XII» m fl) men också som en av grundarna av föreningen Studenter och arbetare, vars förste sekreterare han var.

Efter tio års verksamhet vid Lunds Dagblad knöts F till Sydsvenska Dagbladet, där han först medverkade som redaktionssekreterare och sedan som kulturmedarbetare, konstrecensent, kåsör och rimkrönikör under signaturen Sic. Hans litterära debut hade ägt rum 1900 tillsammans med bl a Vilhelm Ekelund i den lundensiska studentkalendern »I skilda färger». Hans fortsatta produktion kom att omfatta dels högstämda skånska naturskildringar, dels satiriska personkarakteristiker (»Typer») ofta med aktuell politisk anknytning. F:s produktivitet var imponerande och samlades i dussinet s k Typerböcker (1913–1930), som vann stor popularitet i Skåne.

F, som tillhörde den gamla skolan allroundjournalister med gedigen humanistisk bakgrund, var även verksam som politisk skribent utan att ta aktiv del i det partipolitiska arbetet. Under senare år skrev han en rad biografiska essäer under samlingsrubriken »Skånska mannar», av vilka ett urval utgavs 1935 i bokform under titeln »Skånska mannar från Lund».

Från rundradiopremiären i Malmö 1924 till sin död bidrog F med nyårskrönikor i radio. Under sina tidigare malmöår var han ofta anlitad som textförfattare till revyer. Vid Hippodromteaterns invigning i Malmö 1922 föredrog F en av honom själv författad prolog, och även i andra sammanhang var han en flitigt förekommande högtidstalare.

F kände en stark anknytning till den skånska provinsen och kom i vida kretsar att betraktas som en personifikation av skånskheten. Han var hedersledamot i lokala lantbrukssammanslutningar, styrelseledamot i Skånska naturskyddsföreningen och från 1916 sekreterare i Skånes konstförening. Även för det skånsk-danska kultursamarbetet hyste han ett livligt intresse.

Författare

Gust.-Ad. HårdeSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: I skilda färger. En diktbok. Lund 1900. (4), 159, (1) s. (Tills m M. Krook, V. Ekelund o. N. P. Svensson.) – Vid dansk-svenska studentmötet i Helsingborg den 20 juni 1903. Helsingborg 1903. (4) s. [Undert.] – Prolog vid Malmö Teaters hundraårsjubileum den 23 oktober 1909. [Ruhr.] Malmö 1909. 4:o. (3) s. [Undert.] – Hamninvigningsdagen i Simrishamn den 14 september 1910. En minnesskrift. Malmö 1910. 47, (1) s. [Sign.] – Pass. Hippodro-mens nyårsrevy 1913. Urval bland kupletterna. [Omsl.-tit.] Malmö 1913. 24 s. [Anon.] – Typer, loford och elakheter. Malmö 1913. 102 s. – Typer och porträtt. Malmö 1917. 213 s. – Typer och minnen. Malmö 1919. 187 s. – Typer och figurer. Malmö 1920. 168 s. – Typer och en del annat. Malmö 1921. 163 s. – Typer och toner. Malmö 1922. 131 s. – Karl-Gerhards och Sic's Malmörevy 1922, Vart ska' vi annars gå? [Omsl.-tit.] Malmö 1922. Tv.-8:o. 24 s. [Pseud.] (Tills. m. Karl-Gerhard.) – Typer och tillfällen. Ett års rimmerier. Malmö 1923. 136 s. – Typer och stämningar. Rimmerier. Malmö 1925. 148 s. — Skåne och de skånska dragonerna. Vid Kongl. Skånska Dragonregementets 250-års-fest på Ljungbyhed den 3 juli 1926. [Omsl.-tit.] Malmö 1926. (4) s. – Typer och tankar. Malmö 1927. 132 s. – Typer och tavlor. Malmö 1928. 108 s. – Typer och texter. Malmö 1929. 136 s. – Typer och teckningar. Malmö 1930. 117 s. – Till Heimdall. Bordsvisa vid Sällskapet Heimdalls i Malmö fyrtioårsjubileum. Malmö 1931. (4) s. [Pseud.] – Södra Sveriges res-tauratörförening 1906 – 15 oktober – 1931. En minnesskrift, på styrelsens uppdrag författad. Malmö 1931. (2), 36 s. – Skånska, mannar från Lund. Sthlm (tr. Uppsala) 1935. 268 s.

Redigerat: [M. E. Anderson,] Skånskt folklynne. Berättelser, pasasjor, slagdängor m. m. av Tröl Sjinssen. (Vemmenhögs härads bygdemål.) 3. uppl. Malmö 1928. 140 s. (Tills, m. N. L. Olsson.)

Källor och litteratur

Källor o litt: Föreläsndiarier för Lund 1894–98, Kanslersämb :s för rikets univ arkiv, RA. – G Ingelow o I Nilsson, Sv folkförf (1929); SMoK 2 (1944); Väd 1935; B Åhlén, Sv förf-lex 1900–1940, A–L (1942).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Alfred Fjelner, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14177, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gust.-Ad. Hårde), hämtad 2021-02-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14177
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Alfred Fjelner, urn:sbl:14177, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gust.-Ad. Hårde), hämtad 2021-02-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se