P August Flensburg

Född:1811-10-12 – Malmö Sankt Petri församling, Skåne län
Död:1861-09-30 – Malmö Sankt Petri församling, Skåne län

Affärsman, Fabrikör


Band 16 (1964-1966), sida 170.

Meriter

2 Flensburg, Pehr August, son till F 1 i hans 1:a g, f 12 okt 1811 i Malmö (Petri), d 30 sept 1861 där (ibid). Handelsstud utrikes, bl a Newcastle, deläg i faderns f:a, burskap som handl i Malmö 10 april 1841, led av stadens äldste 17 jan 1842, 24 jan 1848 o 22 dec 1855, erhöll kommerskoll tillståndsbrev 29 april 1844 på tillverkning av strumpvävnader, förman för Malmö handelssocietet 29 jan 1848, led av dir:n för Malmö Sparbank 29 mars 1851, deläg i firma M Flensburgs söner s å.

G 1) 3 maj 1839 i Malmö (Petri) m Davida Andrietta Ståhle, f 25 juni 1820 där (ibid), d 13 juni 1841 där (ibid), dtr till handl i Malmö Petter S o Marie Catharina Mandorff; 2) 2 okt 1842 i Malmö (Petri) m sin 1: a hustrus syster Mathilda Carolina Ståhle, f 23 maj 1819 där (ibid), d 21 april 1896 där (ibid).

Biografi

August F kom så snart han (1839) upptagits i faderns firma att på många sätt spela en betydande roll i denna, icke minst för utvecklingen av rederirörelsen. Han hade ett älskvärt och vinnande sätt och förstod att lugnt foga sig efter faderns önskningar. Under faderns senare tid kan det sägas, att F var den som ledde firman; brodern Theodor (F 5), som upptogs som delägare i slutet av 1840-talet, var då ännu ganska ung. Efter Mathias F:s död 1851 övertog bröderna firman under namn av M Flensburgs Söner. Särskilt utvecklades ytterligare rederiet och hade för den tiden stora segelfartyg. Under Krimkriget utrustade firman ett fartyg, som lyckades bryta blockaden av Riga och inkomma med livsmedel till staden. I förening med L P Kruse & Son samt färgaren Johan Daniel Ruhe grundade firman Malmö Bomullsväfveri (från 1872 ab).

Arbetsam och plikttrogen liksom fadern var August F samtidigt fantasi- och känslomänniska och skrev gärna vers, ofta av melankoliskt innehåll. Särskilt sörjde han mycket sin första hustru, den vackra Davida Ståhle; året efter hennes 1841 inträffade död gifte han emellertid om sig med systern Mathilda Ståhle. F:s samlade dikter utgavs av sonen Emil F i ett privattryck, »Mina lediga stunder» (1903), som utdelades i familjen. Till sättet var August F rättfram och anspråkslös, i sällskap angenäm, med kvicka, ofta fyndiga svar och trevliga infall. Han bebodde huset nr 34 Södergatan, som han påbyggde med en tredje våning. Sin sommarbostad hade F på Framnäs (en del av Sonekulla i Västervång) nära staden.

Författare

Bengt HildebrandSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: »Mina lediga stunder.» Tillfällighetsrim. 1811–1861. Samlade och utgifna julen 1903 af sonen Emil. Malmö 1903. (4), 159 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: Malmö burskapsbok, MSA. – [P Flensburg], Ur Per F:s efterlämn papper (1949).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
P August Flensburg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14224, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2023-02-08.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14224
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
P August Flensburg, urn:sbl:14224, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2023-02-08.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se