F Oscar Flensburg

Född:1820-04-07 – Malmö Sankt Petri församling, Skåne län
Död:1883-11-04 – Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län

Fabrikör


Band 16 (1964-1966), sida 175.

Meriter

4 Flensburg, Frans Oscar, son till F 1, bror till F 2, f 7 april 1820 i Malmö (Petri), d 4 nov 1883 i Gävle. Elev å apoteket Fläkta örn i Malmö 1835, farm studiosiex 1 aug 1840, apotekarex 22 okt 1842, amanuens i kemi vid univ i Durham 1843, assistent vid Chemical agricultural society i Edinburgh s å, kondition å apoteket Lejonet, Gävle, 1844, övertog detta apotek 1846 och erhöll priv därå 12 febr s å, led av Gävleborgs läns hushålln: sällskaps förvaltn: utskott 1848, bortarrenderade apoteket 1857 o sålde det 1861, anlade fabrik för tillverkn av skopligg 1861, tändsticksämnen 1870, trådrullar 1871 samt trämassa 1872, allt i Gävle, rådman 1866–68, preussisk konsul där 1865, tysk konsul 1871, verkst dir i Gefle filialbank 1865, i Gävlebanken från 1872, anlade, under firma F O Flensburg & Co en skopliggsfabrik vid Sätra 1880. Innehade tysk orden.

G 29 nov 1846 i Gävle m Sofia Lovisa Helena Luth, f 13 april 1821 där, d 18 maj 1892 där, dtr till apotekaren å Lejonet i Gävle Johan Cornelius L o Johanna Sophia v Wolcker.

Biografi

Oscar F växte upp i Malmö. Efter apotekarexamen 1842 reste han till England och studerade kemi i Durham och Edinburgh, där han blev assistent vid Chemical agricultural society. Återkommen till Sverige 1844 tog han plats på apoteket Lejonet i Gävle hos apotekare J C Luth. År 1846 sålde J C Luth apoteket till sin blivande måg Oscar F, som redan 12 febr fick privilegium därpå.

F blev hela sitt liv bofast i Gävle. Apoteket var emellertid långtifrån hans enda intresse och 1857 bortarrenderade han det samt försålde det 1861. I Gävleborgs läns hushållningssällskap insattes han 1848 i förvaltningsutskottet och var 1855–57 skattmästare. Det frivilliga folkbildningsarbetet började vid mitten av 1840-talet bli verksamt genom de s k bildningscirklarna, av vilka den i Sthlm tillkom 1845 (se art J Ellmin i bd 13, s 366) och fick många efterföljare. I Gävle konstituerade sig en sådan bildningscirkel på rådhuset 9 jan 1848, varvid bland de ledande var konsul P A Grape, F och redaktör P A Landin. Den antog namnet Gefle bildningsförening och bedrev under några år framåt en ganska livaktig verksamhet, anordnade föreläsningar, utställningar och samkväm. Personligen bidrog F med föredrag i kemi och fysik. Medlemsantalet uppgick 1849 till 240. Blomstringstiden varade till 1850-talets slut.

I Gävle startade F en rad fabriker, dock med växlande framgång. Skopligg av trä hade dittills importerats, men F anlade 1860 en fabrik för mekanisk tillverkning av dylika, den första i sitt slag i Sverige. F råkade dock 1875 i affärssvårigheter. Firmorna M Flensburgs Söner samt Dyberg & Flensburg (hans bror Gustaf F:s firma) stod i borgen och det arrangerades så, att ett nytt familjebolag övertog F:s fabriker. Denne lyckades emellertid 1880 med hjälp av sin son Oscar F ånyo starta en skopliggsfabrik vid Sätra under firma F O Flensburg & Co. Fabriken tillverkade även trådrullar, fatsprund o dyl.

Författare

Bengt Hildebrand



Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Talrika brev från F 1840—72 till konsul Theodor F (F 5) i släktens arkiv, Malmö.

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: A U Isbergs saml, MSA. – [P Flensburg,] Ur Per F:s efterlämn papper (1949), s 32; Knut Lindberg, Gävle stads donationer, 1 (1945); Sveriges apotekarhist, 3 (1923–25), s 1687 ff; Sveriges firmor o män inom handel, industri o konst. . ., red af A Ahnfelt (1886), s 281; Ur Gävle stads hist, red av Ph Humbla (1946). – Nekr i Norrlands Posten o i Sydsv D nov 1883.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
F Oscar Flensburg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14230, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2023-02-09.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14230
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
F Oscar Flensburg, urn:sbl:14230, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2023-02-09.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se