Oscar F Flensburg

Född:1855-02-07 – Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län
Död:1932-03-06 – Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län

Affärsman, Donator


Band 16 (1964-1966), sida 178.

Meriter

7 Flensburg, Oscar Fredrik, son till F 4, f 7 febr 1855 i Gävle, d där 6 mars 1932. Mogenhetsex vid h a läroverket i Gävle 1874, handelsstudier o kontorsanställnir i Tyskland 1874–80, bl a i Lübeck, biträde åt fadern vid sin återkomst, deläg jämte fadern i f:a F O Flensburg & Co i Gävle och dess verkst dir 1880, ensam ägare av firman 1883, tysk v konsul i Gävle 1884, tysk konsul där 1901–19, fullm i Handelssocieteten i Gävle 1911–32 (v ordf 1916–17, ordf 1918–32, kassaman 1922–30), led av direktionen för Gefle stads sparbank 1888–93 (huvudman 1894–1931), stadsfullm i Gävle 1890–1920 (ordf 1907–19), ordf i styr för Gävle borgareskola o högre handelsinst, v ordf 1900–02 o ordf 1903–07 i drätselkammaren, Gävle, ordf i styr för Gävle stads sparbank, Gävle manufaktur ab o Korsnäs sågverks ab, styr:led i Gävle-Dala jvgars ab, Gävle–Ockelbo jvg:s ab, Gefle varvs-o verkstads ab, Gefle inteckningsgaranti ab, o Sv handelsbankens centralstyr. Donator. RVO 1899, RNO 1906, KVO2kl – Ogift.

Biografi

Oscar F d y for efter avlagd mogenhetsexamen 1874 i fädernestaden Gävle utrikes och utbildade sig i Tyskland för handelsyrket både genom studier och kontorspraktik, det senare särskilt i Lübeck. Under hans bortovaro inträffade faderns fallissemang (se F 4) 1875, varvid släkten dock trädde räddande emellan. Vid sin återkomst till Gävle 1880 blev det tydligen F, som tog hand om affärerna och göt nytt liv i dessa. Med fadern bildade han nu svarveri- och snickerifirman F O Flensburg & Co och blev själv dess verkställande direktör.

Vid faderns bortgång 1883 blev F ensam ägare till firman och började nu på allvar sin framgångsrika affärsbana i Gävle samt framstår som en av stadens främsta köpmän på sin tid. När ab Gefle Verkstäder mot slutet av 1900-talets första decennium nedlagt verkstadsrörelsen, återupptogs denna efter några år av ett konsortium under F:s ledning. År 1910 bildades ab Gefle Varf och Verkstäder, medan den övriga verksamheten övergick till det 1912 bildade Gefle Verkstads- och Gjuteri ab. Till nästan alla de företag i staden, till vilka den energiske P Murén räknas som upphovsman eller medgrundare, var också Oscar F d y:s namn knutet. Ordförandeskapet i Korsnäs sågverks ab var givetvis särskilt förnämligt och F var även bland de ledande för olika järnvägsföretag, knutna till Gävle, liksom för sparbanken. I Handels-Societeten avancerade han till ordförande.

F invaldes vid 35 års ålder i stadsfullmäktige, där han (efter konsul J Rettig) satt som ordf från 1907 till 1919. Han var med att arbeta för den 1905 invigda nya hamnkajen, för stora inkorporeringar och för stadsplaneregleringen, för utveckling av elektrifieringen osv.

I sitt 26 okt 1931 dagtecknade testamente hade F, som var ogift, gjort storartade donationer. Till staden Gävle donerades som »Oscar och Adèle Flensburgs understödsfond» (Adèle F var hans syster) aktier till då nominellt värde av 125 000 kr att användas till arbetarpensioner vid hans fd pliggfabrik, sedan som fond för pensionering av änkor och oförsörjda barn efter ordinarie tjänstemän i Gävle stads tjänst. Till stadsfullmäktige donerades »Oscar Flensburgs fond», varav avkastningen användes till välgörande, kulturfrämjande eller allmännyttiga ändamål (fonden 400 000 år 1963). »Oscar Flensburgs stiftelse» hade tillkommit redan tidigare genom gåvobrev 1922 och 1929 (tills 110 000 kr) för husrum, värme och lyse för pauvres honteux. Ihågkomna d testamentet blev även Gefle borgareskola och högre handelsinstitut.

Författare

Bengt HildebrandSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: G B Berggren, Handels-Societeten i Gefle 1738–1938 (1938); H8D årg 26 (nr 22, 1 mars 1925), s 33 ff; Knut Lindberg, Gävle stads donat:r, 1 (1945); Ur Gävle stads hist, red av Ph Humbla (1946); Vem var det? (1944); Väd 1931.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Oscar F Flensburg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14231, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2023-06-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14231
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Oscar F Flensburg, urn:sbl:14231, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2023-06-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se