Florman, släktBand 16 (1964-1966), sida 217.

Biografi

Florman, släkt, härstammar från länsmannen, sedermera frälsefullmäktigen Arvid F (f omkr 1730) i Heberg, Årstads sn (Hall), som blev farfar till professor Arvid Henric F (F 1). Dennes brorson, stadsläkaren i Söderhamn med dr Gustaf Mauritz F (1802–31), blev far till Johan Gustaf (Gösta) Mauritz F (1831–1900). Gösta F blev löjtnant vid Värmlands fältjägarereg och fick 1872 avsked med kaptens rang, varefter han i Sthlm öppnade en fotografiateljé, som inom kort blev stadens elegantaste med kunder ur kungafamiljen och den högre societeten. Han var en av stiftarna av Svenska fotografernas förbund 1895. Ateljén övertogs efter hans död av hans son Carl Ernest Oliver F (1862–1952), som innehade den tills den lades ned 1933. Ernest F var 1901–37 ordf i Svenska fotografernas förbund och 1916–52 ansvarig utgivare av dess organ Svensk fotografisk tidskrift. Han räknas även till svensk films pionjärer och upptog vid sthlms-utställningen 1897 de första kinematografiska journalbilderna i Sverige. Ernest F:s son Bertil F (f 1902, d 1987) var flygplatschef på Bromma 1936–58 och på Arlanda 1958–63. Brorsöner till Ernest F var verkställande direktören för ab Aerotransport Gustaf Fredrik Carl F (F 2) och fältflygaren ryttmästare Adrian Gustaf Eugen F (f 1889, d 1978).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Gösta F (H8D 1899–1900), s 482; B Idestam-Almquist o R Allberg, Vid den sv filmens vagga (1936); A Kindberg, Anteckn om Värmlands fältjägare, 2 (1919); T Nyblom, De nya herrarna (1945); J F Sacklén, Sveriges läkarehist, suppl (1835); C Sjöström, Skånska nationen före af delningarnes tid (1897); SMoK; Sv släktkal, 14, 1950; Väd 1963.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Florman, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14264, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-12-08.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14264
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Florman, släkt, urn:sbl:14264, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-12-08.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se