Fogelmarck, släktBand 16 (1964-1966), sida 243.

Biografi

Fogelmarck, släkt. Namnet F antogs av bonden Sven Kristianssons (1670–1752) i Karlsberg, S Fågelås sn (Skarab), son kyrkoherden i Habo (Skarab) Kristian F (1700–41). Av dennes bröder blev bonden Nils Svensson (1705–59) i Ängatorp, N Fågelås sn (Skarab), far till bl a Kristian F (1740–1824), vilken efter verksamhet som regementsfältskär vid Bohusläns reg samt stadsfältskär och lasarettsläkare i Vänersborg blev bruksläkare i Avesta 1801. Hans ättlingar fortlevde i flera generationer i Strömstad. Av hans syskon blev Sara Margareta Nilsdtr (1745–1815) g m bonden Anders Joensson (1730–75) i Karlsberg, och namnet F antogs av deras son, rådmannen och handlanden i Västervik Peter F (1766–1829). Av dennes söner blev kofferdikaptenen och skeppsklareraren i Västervik Fredrik August F (1801–68) far till bl a professor Fredrik Emil Theodor F (F 1), bruksägaren och led av FK Axel Johan Wilhelm F (1835–93) på Vall (Gävleb) samt sjökaptenen, skeppsklareraren och ryske v konsuln i Västervik Petter Edvard Magnus Robert F (1838–1909). Konsul Robert F blev far till överingenjören Hjalmar F (F 2), medan professor Emil F:s son är jur kand Gunnar Emil F (f 1880, d 1965), som var verkst dir i stiftelsen Sthlms konserthus 1932–50. Hans son är intendenten vid k husgerådskammaren docent Stig Fredrik Uggla G:son F (f 1916, d 2006).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: P Norberg, Avesta under kopparbrukets tid, 1–2 (1956); J F Sacklén, Sveriges läkarehist, 2: 1 (1823); Sv släktkal 1943; Sv porträttgalleri, 25: 1 (1904) o Ge-neralreg (1913); A S(öder)b(o)m, Antekningar rörande hus, tomter ok husägare i Strömstad, 1 (1899), s 120, 3 (1900), s 60 f; J W Warholm, Skara stifts herdam, 2 (1872); Västerviks hist, 2 (1933); W Zetterberg o H E Uddgren, K Bohusläns reg 1661–1920 (1922), s 385; Örnberg 10 (1894), s 404.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fogelmarck, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14286, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-04-15.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14286
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fogelmarck, släkt, urn:sbl:14286, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-04-15.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se