Fogelqvist, släktBand 16 (1964-1966), sida 246.

Biografi

Fogelqvist, västgötsk släkt, härstammar från ryttaren vid Västgöta ryttare, tillika »klockemakaren» Nils Fogel (d 1796 i Foglums sn, Skarab). Namnet F antogs av hans son Peter Nilsson Fogelqvist (1784–1854), klockare i Foglum o Lekåsa (Skarab) samt fader till skolläraren o klockaren i Bitterna (Skarab) Nils F (1813–95), g m Sara Nilsdotter (av spelmanssläkt). Denne Nils F fick bl a två söner, av vilka den äldre var Johan Peter F (1843—1926). Denne var rikt utrustad, »såg bra ut, förde sig väl, var intelligent, öppen och ärlig med vinnande sätt och lustigt väsen» (Cederbom o Friberg). Han befordrades snabbt, blev komminister i Lidköping 1872 och kyrkoherde där 1876 (tilltr 1878), var från 1880 (tilltr 1881) kyrkoherde i Hedvigs förs, Norrköping, samt blev kontraktsprost 1906 och emeritus 1920. Prosten F:s bild är tecknad av dottern folkskollärarinnan i Norrköping Ingrid F (1872–1942) i »Minnen från Hedvigs prästgård» (Linköpings stifts julbok 1939), medan Ingrid F själv biograferats av H Daniel son i samma publikation (1943). Hon har även utgivit sin fars »Självbiografiska anteckningar» (1943). Även hennes halvbror författaren Torsten F (se art nedan) har lämnat bidrag till prästhemmets i Norrköping karakteristik i essäerna »Kyrkoår och almanacka. Några prästhemsintryck» samt om moderns släkt Salvén i »Släktprostinnor» (båda i »Jag minns den ljuva tiden»). Torsten F efterlämnade två döttrar i sitt första gifte.

Kontraktsprosten J P F:s bror Anders F (1844–1929) blev kyrkoherde i Vilske-Kleva (Skarab) 1902 (tilltr 1903) och emeritus 1920. Utan att ha broderns briljanta begåvning var även han en ansedd präst, »en förståndsmänniska med något stelt och kärvt i sitt väsen, som likväl kunde hysa ett ödmjukt sinnelag» (Cederbom o Friberg). Son till honom var missionären i Sydafrika (1910–31), slutligen domkyrkosysslomannen i Skara Erik Gustaf Sven F (1880–1941).

Författare

Bengt HildebrandSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: L A Cederbom o C O Friberg, Skara stifts herdam 1850–1930, 1–2 (1928–29, 30–31); H Danielsons, Ingrid F:s och Torsten F:s i texten nämnda arbeten; Sv släktkal 1938; J A Westerlund, J A Setterdahl o E Meurling, Linköpings stifts herdam. 3 (1919). s 181 f.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fogelqvist, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14289, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2021-01-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14289
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fogelqvist, släkt, urn:sbl:14289, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2021-01-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se