G Erik Folcker

Född:1858-08-18 – Katarina församling, Stockholms län
Död:1926-07-17 – Danderyds församling, Stockholms län

Museichef


Band 16 (1964-1966), sida 254.

Meriter

Folcker, Gustaf Erik, f 18 aug 1858 i Sthlm (Kat), d 17 juli 1926 i Djursholm. Föräldrar: guldsmeden Gustaf Robert Leonard F o Hilma Sophie Maria Norbeck. Mogenhetsex i Sthlm 1879, inskr vid Uppsala univ 25 aug s å, fil kand 29 jan 1886, eo amanuens i Natmus 7 maj s å med tjänstgöring först på gravyravd, från 1907 helt på avd för konsthantverk, sekr i Fören för grafisk konst från dess grundande 1887 till 1905, sekr i Sv slöjdfören 1895–1913 o red för dess meddel, red för dess av F startade tidskr från 1905, intendent vid Nat:mus o föreståndare för avd för konsthantverk 1 april 1913, överintendent o chef för Natmus 11 mars 1919–18 aug 1925. – RVO 1900, Litteris et artibus 1909, RNO 1917, KN02kl 1922, innehade även utländska ordnar.

G 19 dec 1897 i Sthlm (Jak) m Gerda Maria Biller, f 2 okt 1876 där (ibid), d 2 nov 1962 i Djursholm, dtr till kamrer Tuve Olsson B o Hedvig Gustafva Lindell.

Biografi

Erik F började vid mitten av 1890-talet intressera sig för konsthantverk, något som låg väl till för ättlingen av skickliga guldsmeder, och han blev en ivrig förespråkare för de ideal som framförts av William Morris och som tog sig uttryck i tysk Jugend. På Nationalmuseum tjänstgjorde F först på gravyravdelningen men övergick 1907 helt till avdelningen för konsthantverk. Han var en flitig författare av uppsatser inom sitt specialområde, till stor del publicerade i Svenska Slöjdföreningens tidskrift. År 1909 innehade F befattningen som biträdande kommissarie på konsthantverks- och konstindustriutställningen på Djurgården och lade där ner ett intensivt arbete. Utställningen blev den betydelsefullaste manifestation av jugendstilen som gjordes i Sverige. Bland de konstnärer vilkas insatser F särskilt uppskattade kan nämnas G Wennerberg, A Wallander och F Boberg. F hade också merkantila intressen och importerade bl a utsökta franska tyger (Asplund, Laurin).

Med sin chef, den självmedvetne Ludvig Looström, hade F svårt att samarbeta. Looström avgick 1915 och efterträddes av Richard Bergh. Med denne gick samarbetet lättare, och F fick större frihet vid den nyordning som gjordes på avdelningen för konsthantverk. Nyordningen innebar en uppdelning i en stilhistorisk del och en del med specialgrupper, keramik, glas, ädla metaller etc.

Då Bergh 1919 avled, blev F hans efterträdare. Det stora nydaningsarbete inom museet som inletts av Bergh hade till huvudsaklig del genomförts. Vad som återstod kände F det som sin uppgift att fullfölja i enlighet med Berghs planer, som han kände bättre än någon annan. Arbetet var slutfört 1923. Som ett led i planerna på museets vidare utbyggande propagerade F för ett självständigt konstindustrimuseum, en länge närd tanke som icke har fullföljts. F:s senare författarskap innefattar några mycket betydande uppsatser om äldre konsthantverk, koncentrerade till forskningar inom äldre svensk keramik. Bl a har han från glömskan räddat minnet av en icke oviktig keramisk manufaktur, Vänge-Gustavsberg.

Författare

Carl HernmarckSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev till o från F i Nat:mus, strödda brev från F i UUB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Handarbetets vänner på Köpenhamnsutställningen. [Rubr.] Norrköping 1889. 6 s. [Undert.] – Katalog öfver grafiska utställningen i Nationalmuseum 1889 med en öfversigt De grafiska konsterna af G. Up-mark samt 12 konstbilagor. Sthlm 1889. S. I–IV, 5–81, 12 pl. [Föret.] – Museum. Afbildningar efter berömda taflor från konstens blomstringstider. 80 blad med text. Sthlm 1889. 4:o. 20 s., (80) pl. – En svensk konstslöjd (OoB, 1892, s. 423–426). – Gripsholms slott. En vägledning för besökande. Sthlm 1894. 15 s. 2.–4. uppl. 1895–96. 5. uppl. Med planer och illustrationer. 1897. 25 s., 1 pl. 6.–14. uppl. 1899–1909. [Nya uppl.] 1910, 1912 [anon.]. [Forts.:] Gripsholms slott. Officiell vägledning för besökande. Utg. genom Nationalmuseum. Sthlm 1914. (Tills. m. G. L. Looström.) [Nya uppl] 1917 ff. 40. uppl. 1959. [Även eng. o. ty. uppl.] – Gripsholm. En redogörelse för slottets återställande (TT, 25, 1895, Sthlm, Afd. för byggnadskonst, s. 113–118). [Omtr. separat:] Sthlm 1896. 6 s., 1 pl. – 1897 års utställning (OoB, 1896, s. 35–45). – Konstnärlig keramik (ibid., s. 379–384). – Walter Crane (ibid., s. 425–432). – En etsning af A. H. Hägg (ibid., 1897, s. 191 f). – Utställningen. En öfverblick (ibid., s. 272–280). – Utställningsinteriörer (ibid., s. 371–380). – Stockholmsbilder från Karl XII :s dagar. Studier i Dahlbergs »Suecia an-tiqua et hodierna» (ibid., 1898, s. 168–180). – [Smärre konst- och teaternotiser] (Dagboken, bil. t. OoB, 1897–98). – Konsthandtverk (ibid., 1899, s. 273–277). – Katalog öfver Odd Landtbloms samling af dryckeskärl. Sthlm 1901. VII, (1), 64 s., (9) pl.-bl. – Svenska slöjdföreningens utställning af svenska fajanser och porsliner från 1700-talet. Sthlm 1903. 56 s. [Föret.] – Gamla moder. 1800–1850 (OoB, 1903, s. 529– 541). – »Hic sepulti». Ett Visbyminne (ibid., 1906, s. 410–412). – Industrial arts exhibition at Stockholm 1909. [Omsl.] Sthlm 1909. 10, (6) s. [Sign.] – Exposition des arts décoratifs å Stockholm 1909. [Omsl.] 1909. 11, (5) s. [Sign.] – Engelska, franska, italienska, nederländska, spanska och tyska konstverk. Nationalmuseum mars–april 1918. Sthlm 1918. 65 s. [Anon.] (Nationalmusei utställningskataloger, 4.) 2. tillökade uppl. s. å. – De äldsta Rörstrandsfajanserna (Nationalmusei årsbok, årg. 1, Sthlm 1919, s. 45–58). – En okänd svensk fajansfabrik (ibid., 2, 1920, s. 1–32). – Herr och fru Ivan Traugotts hem och samlingar, Narva vägen 32, Stockholm (Svenska hem i ord och bilder, 8, Sthlm 1920, s. 111–132). – Mariebergs vita fajanser (Festskrift vid Föreningen National-musei vänners tioårsjubileum, Sthlm 1921, s. 130–152, 3 pl.). – Från Stockholmslivet i Kung Fredriks tid. Ur en samtida brevsamling (SSEÅ, 1927, s. 1–46). – Talrika art. i nedannämnda av F. utg. publikationer.

Redigerat: Allmänna svenska utställningen för konsthandtverk och konstindustri i Stockholm 1909. Sthlm 1910. (6), 214 s., 210 s. pl., 1 karta. (Tills. m. C. L. Bendix.)

Utgivit: Meddelanden från Föreningen för grafisk konst, Sthlm 1892, 1896. – Meddelanden från Sv. slöjdföreningen, 24–32, Sthlm 1896–1904 (medverkat från 1890). – Sv. slöjdföreningens tidskrift, 1–9, Sthlm 1905–13.

Översatt: J. Mac Carthy, Lilla hennes nåd. D. [1—2.] Sthlm 1883. 260; 250 s. [Sign.] [Valda romaner af utmärkta engelska författare, 1.] – Dens., Donna Quixjote. Roman. Sthlm 1883. 428 s. [Sign.] [Ibid., 2.] – Henry James Jr, Amerikanen. Roman. Sthlm 1884. 377 s. [Ibid., 6.] – [Th. A. Guthrie,] Den svarta pudeln och andra historier af F. Anstey. Sthlm 1885. (4), 163 s. – J. M. Morton, Från min ungkarlstid. Fars i 1 akt. Sthlm 1885. 24 s. [Sign.] (Bibliotek för teatervänner, 151.) – J. Stinde, Borgarfolk . D. [1]–2. Sthlm 1885–86. (2), IV, 229; V, (1), 202 s. – W. Irving, Ur skissboken. Sthlm 1888. 106 s. (Fahlcrantz & C" universal-bibliotek, [4].) – W. M. Thackeray, Samuel Titmarsh eller historien om den stora Hogarthy-diamanten. Sthlm 1889. 164 s. (Ibid., [15–16].) – M. Schnitzer, Karin och jag. En smekmånads erfarenheter. Sthlm 1898. 143 s. [Anon.]

Källor och litteratur

Källor o litt: Protokoll 1886–1919, brev, koncept m m, Nat mus arkiv; Torsten Laurins klippsaml (tidskr- o tidn:art av F), Nat:mu-sei klippsaml. – K Asplund, Konst, kännare, köpmän (1962), s 25, 133; G G Laurin, Minnen 1888–98 (1930); A Lindblom, De gyllene åren (1952), s 78; G Österman, Richard Bergh o Nat:mus. Några dokument (1958i: SMoK 2 fl9441.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
G Erik Folcker, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14294, Svenskt biografiskt lexikon (art av Carl Hernmarck), hämtad 2021-02-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14294
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
G Erik Folcker, urn:sbl:14294, Svenskt biografiskt lexikon (art av Carl Hernmarck), hämtad 2021-02-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se