Elias Follin

Född:1746-10-08 – Bankekinds församling, Östergötlands län (I Svinstad)
Död:1819-12-18 – Helsingborgs Maria församling, Skåne län

Författare, Präst


Band 16 (1964-1966), sida 266.

Meriter

Follin, Elias, f 8 okt 1746 i Svinstads sn (Ög), d 18 dec 1819 i Hälsingborg. Föräldrar: kh Samuel F o Anna Christina Ekeroth. Elev i Linköpings skola 1756, inskr vid Uppsala univ 9 mars 1764, informator 1765 hos hovmarskalken frih C F Sack på Bergshammar o sedermera på Örtofta, prästv 8 maj 1771, huspred hos grev Ulrika Christina Piper på Krageholm 5 april 1775, k hovpred utan tjänstgöringsskyldighet 31 okt s å, hospitalspred i Malmö o kh i Bjärshög o Oxie 15 mars 1780, kh i Hälsingborg 9 maj 1785 (tilltr 14 aug s å), prost 14 aug 1785, v kontraktsprost i Luggude kontrakt 17 aug 1803, kontraktsprost 17 juli 1805, teol dr i Uppsala 7 okt 1809. — LPS 1796.

G 18 sept 1787 i Hälsingborg m Hedvig Sofia Bergeström, f 9 jan 1767 i Karlskrona (Am:f), d 26 sept 1812 i Hälsingborg, dtr till prosten Hans B o Maria Klein.

Biografi

F är känd för sitt historiska författarskap, som resulterade i en mängd manuskript, vilka efter hans död överlämnades till LUB och utnyttjades av bl a N H Sjöborg och J Chr G Barfod. Endast hans arbete om Hälsingborg har publicerats och detta först postumt. Det innehåller en mängd sakuppgifter om förhållanden i staden under F:s tid, vilket ger arbetet stort värde som källa för lokal-historisk forskning. Stiftschefen biskop V Faxe har i en i övrigt positiv karakteristik uttalat, att F »var nog mera omständlig och vidlyftig än kort och skarpsinnig» (Wieselgren).

Från F härstammar en ännu fortlevande släkt, som länge ägt Stora Pålsjö vid Hälsingborg.

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Ett brev från F till G G Gjörwell finnes i KB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Tal wid härads-prostens . . . Adolph Faxes graf, i Fridlestads kyrka den 26 augusti 1803. Lund 1803. 4:o. 26 s. — Helsingborgs historia, öfversedd och tillökt af P. Wieselgren. Upsala 1851. (6), VI, (6), 488 s. [Ny uppl.] H. 1—17. Hälsingborg 1929. 272 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: UUM 3, 1750—1800 (1925 —46). — J Agrell, Nyinrättade professurer inom fil fak i Lund under 1800-talets första hälft (1949); G Carlquist, Lunds stifts herdam, 2: 8 (1961), s 286 ff; S Högberg, Matr över led av PS 1766—1815 (Skr utg av Per-sonhist samf, 13, 1961); K G Oden, östgötars minne (1902); L A Palm, [likpredikan över E F] (1820); Sv biogr lex, N F, 4 1861— 62), s 62 f; Sv släktkal 1950; P Wieselgren, E F (i Helsingborgs hist, 1851, s 381—90); Örnberg, 3, 1887.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Elias Follin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14304, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2019-01-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14304
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Elias Follin, urn:sbl:14304, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2019-01-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se