Fornander, släktBand 16 (1964-1966), sida 282.

Biografi

Fornander, småländsk släkt, härstammande från kyrkoherden i Nottebäck (Kron) Andreas Olai F (1648–1710), som var bondson från Förnäs i Gränna landsförsamling (Jönk). Två av hans söner blev efter varandra kyrkoherdar i Malmbäck (Jönk), nämligen Nils F (1684–1731) och prosten Petrus F (1696–1765). Ytterligare en son var prosten Olaus F (1687–1739) i Döderhult (Kalm).

Nils F:s släktgren utgick på manssidan med hans son Linnélärjungen Andreas Nicolai F (1715–94), fil mag i Greifswald 1755, med dr i Uppsala 1758 och brunnsläkare vid Sabbatsberg i Sthlm 1761–86. Hans enda dotter blev andra gången g m kyrkoherden Mårten Kristoffer Bergvall (1782–1852), känd som far till författaren August Blanche.

Petrus F:s son Olaus F (1740–1802), fil mag i Uppsala 1764, sedan brukspatron på Ålshult i Almundsryd (Kron), blev farfar till kronolänsmannen i Kinnevalds härad (Kron) Frans Vilhelm F (1806–95), som stiftade den s k Fornanderska pensionsfonden. Dennes brorson sparbanksdirektören Johan Alfred Uno F (1855–1937) var riksdagsman i AK 1907–12 och ordförande i Växjö stadsfullmäktige 1918–24.

Mest utbredd blev släkten F genom ättlingarna till prosten Olaus F i Döderhult, vilka bl a gjorde den till »den mest utpräglade sjöfolks- och redaresläkten i Kalmar under 1800-talet» (Hofrén). Av dennes söner blev 3 stamfäder för länge kvarlevande grenar:

A Kyrkoherden Anders F (1719–73, ej 1793) i Förlösa (Kalm) blev far till bl a sjökaptenen, sedermera uppsyningsmannen vid Kalmar skeppsvarv Olov F (1755–1832), av vars söner Olov F (1807–85) efter studier i Uppsala samt verksamhet som skollärare i Filipstad och informator i Kengis (Nb) var litteratör och språklärare i Sthlm. Han fick 1845 patent på en apparat för renande av brännvin och utgav 1857 en lärobok i svensk historia. Hans äldre bror sjökaptenen Daniel F (1801–67) blev far till Daniel Olivier F (1835–1910), som grundade firman Siefvert & F:s mekaniska verkstad i Kalmar.

B Av prosten teol dr Abraham F:s (1723–1801) i Runsten (Kalm) söner blev skeppsredaren och rådmannen i Kalmar Jöns F (1767–1826), som var riksdagsman i borgarståndet 1815 o 1823, far till bl a sjökaptenen i Kalmar Karl F (1808–62). Söner till denne var konstruktören vid Söderhamns verkstads o varvs ab, ingenjören Karl Alfred F (1838–1912), som uppfann flera olika sågmaskiner, och direktören i nämnda ab, sedermera ombudsmannen i Sv verkstadsföreningen Lars Henrik F (1853–1912), som jämte sin hustru Anna Johanna F, f Arnesen (1865–1920) stiftade Makarna F:s fond för »vetenskapligt arbete som rör sig inom gränsområdena mellan filosofi, kosmogoni, teoretisk fysik och kemi samt biologiens, medicinens och andra naturforskningens teoretiska delar». En av rådmannen Jöns F:s bröder, prosten teol dr Anders F (1778–1828) i Gärdslösa (Kalm), var riksdagsman i prästeståndet 1815–23. Han blev far till bl a etnografen Abraham F (F 1). Anders F efterlämnade betydande men nu troligen ej bevarade samlingar till Kalmar stifts herdaminne, vilka kom att bli grunden för N I Löfgrens och Anders F:s systerson A Ahlqvists arbeten på detta område (6 brev 1823–24 från Anders F till Ahlqvist finns i Kalmar lärov:s bibl).

C Lantbrukaren i Döderhult Johan Georg (Göran) F (1727–99) blev farfar till bl a prosten Erland F (1790–1880) i Fliseryd (Kalm), som blev farfar till industrimannen Axel Magnus Erland Fabian F (F 2) och till metallurgen Sven Gustaf Edvin F (F 3), vars hustru Nanna Albertina F, f Bergström (1889–1958), skrivit barn- och ungdomsböcker under pseudonym Bertie Bergen. En son till dem är Sven Gunde Edvin F (f 1913, d 2005), teknisk direktör vid Surahammars bruks ab sedan 1958.

Om skulptören Anders F:s börd se denne.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: S Björck, Ölandsforskaren Abraham Ahlqvist (Kalmar nations skriftser, 16, 1939), s 31; C A Carlsson, Anteckn om Kristdala sn (1900), s 145 f; Th M Fries, Linné, 2 (1903), bil s 12; A Grape, Ihreska handskriftssaml, 2 (1949), s 539; M Hofrén, Sjöfart o sjömanshus i Kalmar (1954); G Hyltén-Cavallius, K Kronob:s regis officerskår (1897); Kalmar nations matr 1663–1863 (1926–51); Karlshamns hist, 3 (1949); Th O B N Krok, Bibliotheca botanica sue-cana (1925); K K:son Leijonhufvud, Ny sv släktbok (1901–06); Linnström, 1 (1883); N I Löfgren, Tjenstemän wid Församlingarne o Lärowerken uti Kalmar stift, 1 (1836), s VI f; V Millqvist, Sv riksdagens borgarstånd 1719–1866 (1911); B Olsson, Kalmar stifts herdam, 1, 2, 4 (1947–51); W Odelberg o K Lehsmann, Sv kulturfonder (1961); H A Olsson, Ministerstyrelse o kollegialprinciperna i sv reformdiskussion 1812–40 (1934); J F Sacklén, Sveriges läkarehist, 2:2 (1824); I Seth, Univ i Greifswald o dess ställn i sv kulturpolitik 1637–1815. Zusammenf o bil (1952), s 35; C Sjöström, Smålands nation i Lund 1668–1921 (1922); SMoK 2 (1944); SKL 2 (1953); Sv porträttgall, 17 (1905); Sv teknologfören 1861–1936, 1–2 (1937); Sveriges bankmatr 1920; P G Vejde, Växjö stads hist 1863—1942 (1942); Vem är vem inom handel o industri? (1944); F Wijkström, Släkthist m fl anteckn kring ett köpmanshus i snart 300 år. Släkten Wijkström i Oskarshamn (stencil 1941); P Wilstadius, Smålands nation i Uppsala 1845–1950 (1961); G Virdestam, Växjö stifts herdam, 4, 6–8 (1930–34); P G Vistrand, Smålands nation i Uppsala (1894); B Åhlén, Sv författarlex (1942–63).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fornander, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14321, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-06-15.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14321
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fornander, släkt, urn:sbl:14321, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-06-15.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se