Fornelius, släktBand 16 (1964-1966), sida 287.

Biografi

Fornelius (senare Fornell), släkt från Östergötland. Professor Lars F (F 1) uppgav sig vara född 1606 i Hycklinge, Fornåsa sn (Ög), o son till en bonde vid namn Johan Persson. Enligt Setterdahl var denne son till en Per Nilsson i Hycklinge. Från Lars F:s son professor Jonas F (F 2) härstammade en släktgren, som utdog med dennes sonson, assessorn i Svea hovrätt Lars F (1724–79).

Namnet F antogs även av kyrkoherden i V Husby (Ög) Magnus F (1672–1751), som enligt biskop A O Rhyzelius' likpredikan över honom var brorsons son till F 1. Hans son Jakob F (1717–69) blev skeppsbyggmästare i Karlskrona och kallade sig Fornell. Av dennes söner blev Jakob Anders Fornell (1767–1827) major och chef för konstruktionsdepartementet vid Gbgs eskader och örlogsstation samt far till direktören för mariningenjördepartementet vid Sthlms örlogsvarv Jakob Herman Fornell (1817–84). Dennes anteckningar och rapporter, bl a från tjänstgöring i österrikiska marinen på 1850-talet, finns i kommendör A Egerströms arkiv i KrA. En annan son till skeppsbyggmästaren Jakob Fornell, majoren vid flottan Lars Fornell (1768–1853), blev far till överstelöjtnanten vid marinregementet i Karlskrona Bror Edvard Fornell (1820–69). Edvard F är mest känd såsom författare under pseudonymen Jeremias Munter. Hans bästa arbete anses vara några reseskildringar, samlade under titeln »Från Italien» (1858). Mindre betydande var han som novellist. Som dramatisk författare rönte han föga framgång. Ett häfte artilleri- och fortifikationsritningar av honom finns i KrA. Från en bror till honom härstammar en ännu levande gren av släkten.

Till en annan släkt hörde korsångaren vid K teatern i Sthlm Johan August Fornell (1829–85), g m skådespelerskan Clara Eleonora Fornell, f Törner (1836–1914) och son till skomakarmästaren i Kalmar Jonas Fornell (1802–51).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: K F Werners klippsaml, SSA. – Fredrika Bremers brev, utg av K Johanson o E Kleman, 3 (1917). – A Ahnfelt, Europas konstnärer (1883–87); A Anjou, K Svea hofrätts presidenter samt embets- o tjenstemän 1614–1898 (1899); L O Berg, Privatarkiv o enskilda personers arbetsppr i KrA (Kommissionen för riksinventering av de ensk arkiven. Bulletin 1, 1963); J Bromé, Karlskrona stads hist, 2–3 (1930–34); Hj Börjeson, Biogr anteckn.r om örlogsflottans officerare 1700–99 (1942); F A Dahlgren, Förteckn:r öfver sv skådespel uppförda på Sthlms theatrar 1737–1863 o kongl theatrarnes personal 1773–1863 (1866); G Eichhorn, Sv studier, 1 (1869), s 273 ff; [L FeukJ Hist skizzer o silhouetter från Carlskrona af Larifari (1883); O G(ranber)g, Södra teaterns nuv sällskap (Ny ill tidn 1892, nr 36); Gbgs eskader o örlogsstation 1523–1870 (1949); H Hotberg, Sv biogr handlex, 1 (1876); KrVAH 1884, s 236 ff; A Krook, Bror Edvard Fornell (Svea 1870) ; C J Lén-ström, Lars Fornelius (1838); Linköpings stifts herdam, 2—3 (1919), 5:1 (1938); Linnström, 1 (1883); B Lundstedt, Sveriges periodiska litt, 3 (1902); G Nordensvan, Sv teater o sv skådespelare från Gustav III till våra dagar, 2 (1918); A O Rhyzelius, The christnas skyldighet ... o salighet . . . när . .. herr Magnus Fornelius . . . blef . . . begrafwen (1751), s 21; A Setterdahl, Östgöta nation i Lund 1668—1913 (1913); W Stenhammar, Andra livgrenadjärreg 1816–1927 (1933); Sv släktkal 1938; Sv porträttgall, 15 (1900), 21 (1897); C A Tiselius, Gbg under kontinentaltiden, perioden 1808–10 (1935); Örnberg, 9 (1893).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fornelius, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14326, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-07-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14326
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fornelius, släkt, urn:sbl:14326, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-07-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se