Forsgrén, släktBand 16 (1964-1966), sida 326.

Biografi

Forsgrén, släkt, härstammar från kommissarien Mats Forsgren (1708–66) på Rekois rusthåll i Nousis (Eg Finl). Hans son fältkamreraren Carl Adam Forsgren (1743–1803) ägde 1800–1803 Tenhola säteri i Lemo (Eg Finl). Dennes son regementsskrivaren Carl Fredrik Forsgrens (f 1769, d 1803 på Tenhola i Lemo) båda söner flyttade till Sverige efter kriget 1808–1809 och blev handlande i Sthlm. Den ene, Carl Robert F (1797–1853), blev morfar till Anna Whitlock, bekant som grundare av Whitlockska samskolan i Sthlm.

Den andre av Carl Fredrik Forsgrens söner, Berndt Gustaf F (1799–1888), öppnade 1824 egen klädeshandel i hörnet av Stortorget och Köpmangatan och ingick 1829 ett ekonomiskt fördelaktigt äktenskap med Carolina Wester, dotter till brukspatron Marcus Wester på Molnebo (Vm). Han lyckades få stora leveranser av kläde till armén och flottan och kunde samla förmögenhet. När A O Wallenberg 1856 stiftade Enskilda banken, tecknade F 10 % av aktierna, och han var ledamot av dess direktion från denna tid till året före sin död med undantag för en kort tid 1871–72 närmast efter den stora bankschismen. Han hade flera kommunala förtroendeuppdrag, satt bl a från 1840 bland borgerskapets femtio äldste och blev s å ordförande i dåvarande siden- och klädeskramhandlaresocieteten. Vid sin död efterlämnade han en förmögenhet på 1 754 000 kr. Barn till honom var rådmannen i Sthlm Berndt Marcus F (1834–1914), vinhandlaren och donatorn Carl Robert F (se art nedan) och historikern fil dr Berndt Gustaf F (1845–87) samt Ida Bernhardina F (1836–1918). Den sistnämnda testamenterade, av sin efterlämnade förmögenhet (1 470 000 kr) omkring 250 000 till välgörenhetsinrättningar i Sthlm, 50 000 till Radiumhemmet och 434 812 till Sthlms sjukhem. Gustaf F blev 1885 fil dr i Uppsala på avhandlingen »Bidrag till svenska gref- och friherreskapens historia 1561–1655, 1. Erik XIV:s och Johan III: s tid». Den var grundad på vidlyftiga studier i bl a kammararkivets räkenskapsmaterial och belönades 1887 av Uppsala universitet med Geijerska priset. G F:s efterlämnade forskningsmaterial (16 vol) överlämnades 1892 till riksarkivet, där G F tjänstgjort som eo amanuens från 1879. Han var 1883–87 även amanuens hos K Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia. Släkten fortlever med rådmannen B M F:s son Berndt Oscar Magnus F (f 1884), som var direktör i trafikab Grängesberg–Oxelösund 1917–49.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Förteckn på eo amanuenser i Kongl Riksarchivet, RA; K F Werners klippsaml, B Forsgrén, Ett borgarhem på nittiotalet, SSA; E C:son Swartz' genealogi över släkten F, Genealog fören:s arkiv, Sthlm. – C Blackstadius, Sthlms i Upsala studerande nations medl 1800—81 (1882). – S Bergh, K Samf för utg af handskrifter rör Skandinaviens hist (HH 25, Bih, 1917), s 133; S Björklund, Anna Whitlock (1931); G Hallendorff, Sv handelsb 1871–1921 (1921), s 16; Justitiematr (1902); [C F Lindahl,] Sv millionärer af Lazarus, 2 (1898); MRA 4 (1897), s 97; [nekr över Gustaf F,] HT 1887, s 290 f; NF, 2:a uppl, 35 (1923), sp 969; J E Roos, Tenhola (Herrgårdar i Finland, 2, 1928), s 66; G Setterkrans, Person-o släktarkiv i SSA (SSAA 1959) ; Sthlms enskilda bank 1856–1906 (1906), s 42 f, 101; Sthlms rådhus o råd, 2 (1915–18); Sv släktkal 1936; VHAAH 2 (1791), s 614.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Forsgrén, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14357, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-04-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14357
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Forsgrén, släkt, urn:sbl:14357, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-04-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se