Nils Edvard Forssell

Född:1821-08-31 – Västanfors församling, Västmanlands län (på Brandbo)
Död:1883-06-05 – Tjeckien (i Karlsbad)

Fotograf, Veterinär


Band 16 (1964-1966), sida 314.

Meriter

3 Forssell, Nils Edvard, f 31 aug 1821 å Brandbo, Västanfors sn (Vm), d 5 juni 1883 i Karlsbad (enl Skara dödbok). Föräldrar: kaptenen Erik F o Maria Eleonora Ölmenström. Elev vid Nicolai apologistskola i Sthlm 1834–36, vid apoteket i Södertälje juni 1836, pharmacie studiosiex 15 aug 1840, provisor å apotek aug s å–mars 1844, elev vid Veterinärinrättn i Sthlm 1 mars 1844, djurläkareex där 20 (ej 27) okt 1847, förordn som adjunkt o 2:e lärare vid Veterinärinrättn i Skara 29 okt s å (utn 17 febr 1848), 2:e lektor där 14 jan 1856, l:e lektor o förest där 30 dec 1858, stadsfullm i Skara från 1862, med hedersdr i Uppsala 6 sept 1877, prof:s namn 23 jan 1880, sjukledig från 1882. Led av Sv läkarsällsk 1863, RVO 1864, RNO 1869, hedersled av Royal College of Veterinary Surgeons, London.

G 9 (ej 10) febr 1851 i Skara m Anna Maria Johanna Torin, f 28 febr 1828 i Skara, d 31 (ej 30) maj 1866 där, dtr till domprosten Jonas T o Hedvig Catharina Knös.

Biografi

Under praktiskt taget hela sin veterinära verksamhet var F knuten till den 1775 av Peter Hernquist grundade Veterinärinrättningen i Skara och hör tvivelsutan till de märkligaste av de män, som burit ansvaret för denna vårt lands första veterinära institution. Han ledde de praktiska göromålen i sjukstallarna och var en djärv och företagsam kirurg. Under hans tid bedrevs vid veterinärinrättningen forskning bl a i våmmens fysiologi och om olika läkemedels verkan. Genom sin tidigare utbildning och apotekstjänstgöring var F särskilt intresserad av de blivande veterinärernas kemiska, botaniska och farmaceutiska utbildning. Han ledde laborationer och exkursioner och föreläste i dessa ämnen och dessutom i fysik, kemi, botanik, zoologi och husdjurens naturlära, husdjursskötsel, avelslära och exteriörlära. Han var därjämte inrättningens bibliotekarie samt föredragande och sekreterare i inrättningens direktion. Han anlitades upprepade gånger för utredningar och förslag, t ex rörande hästavelns förbättring och veterinärväsendets och veterinärutbildningens ordnande. F företog även flera utländska resor, dels för att studera veterinärläroverk eller husdjurssjukdomar, dels i botaniskt syfte (Portugal, Brasilien). Redan i början av 1860-talet hade F skaffat sig en för tiden god fotografisk utrustning och utbildning och han måste räknas som den förste vetenskaplige fotografen i vårt land. Han fotograferade dels kliniskt material vid Veterinärinrättningen, dels personer och byggnader i Skara. En stor del av dessa fotografier finns bevarade.

Genom F:s insatser rycktes Skara veterinärinrättning upp och fick en mera självständig ställning gentemot Veterinärinstitutet i Sthlm. Striden mellan de båda veterinärinrättningarna torde dock ha fördystrat F:s liv och beskurit hans möjligheter i Skara. Under hans tid blev inrättningen försedd med ett ypperligt sjukstall och andra nybyggnader, som ännu finns kvar; den vackra sjukstallsbyggnaden tjänar i moderniserat skick alltjämt sitt gamla ändamål. F:s verksamhet som lärare och organisatör är alltså ännu märkbar i Skara. »Hans håg var dock företrädesvis riktad åt de rena naturvetenskaperna, speciellt entomologi och botanik, och genom sina arbeten i dessa ämnen har han skaffat sig ett namn som vetenskapsman av rang» (Frykholm).

Författare

Willy HallgrenSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från F finns grafsaml, RA, samt i S A Hedlund), LUB i Sjöholmssamlrs autografsaml, RA, samt i KB, GUB (13 brev till S A Hedlund), LUB o UUB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Se Upsala universitets fyrahundraårs jubelfest september 1877, Sthlm 1879, s. 327. Art. i Skara veterinärinrättnings tidskrift: titlar se N. Th. Frykholm, Svensk veterinärmatrikel, Uppsala 1909, s. 72 f, 2. uppl. Göteborg 1927, s. 121. Dessutom: Om sockersjuka. Diabetes mellitus. Lidköping 1883. 52 s.

Utgivit: Skara veterinärinrättnings tidskrift, 1–4, Skara 1865–68 (1865–66 tills. m. G. V. Hofling).

Källor och litteratur

Källor o litt: Eckl:dep:s konseljakter 28 nov 1856, nr 46 o 30 dec 1858, nr 20, RA; matr 1821–69, Veterinärhögskolan, Sthlm. – Bih till riksdagens prot 1883, 1:1:1, nionde hufvudtiteln, bil 13, s 48 ff, 10: 1: 1, riksdagens skrifvelse n:o 59, s 5. – N Th Frykholm, Sv biogr veterinärmatr (1927); W Hallgren, Ett veterinärmedicinskt bidr till kännedom om den vetenskapliga fotografiens hist i Sverige (Sv veterinärtidskr 1944), s 193; P Heurgren, Utkast till Sveriges veterinärhist (1889), s 40; Krok (1925); A Paulin, Sv öden i Sydamerika (1951); E Schoug, Öfversigt af sv veterinärväsendets hist (1899), s 137 f: SMoK 2 (1944).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nils Edvard Forssell, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14375, Svenskt biografiskt lexikon (art av Willy Hallgren), hämtad 2022-09-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14375
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nils Edvard Forssell, urn:sbl:14375, Svenskt biografiskt lexikon (art av Willy Hallgren), hämtad 2022-09-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se