Forsskål, släktBand 16 (1964-1966), sida 358.

Biografi

Forsskål, Forsskåhl, Forskål, finländsk släkt. I Forsby, Pernå sn i Nyland, bodde 1556 en Peter F och i tiondelängden 1571–74 återfinnes en Pål F i samma by och sn. Något känt samband med dessa har ej kyrkoherden i Sagu Simon Sigfridi F (d 1629), vilken blev far till bl a Jacob Simonsson F, som gifte sig adligt med Anna Blåfield från Saustila i Sagu. Deras son befallningsmannen i Pikis Johan F (1653–1703) löste 1693 till sig Saustila sätesgård av sina morbröder. En son till denne var prosten och riksdagsmannen teol dr Johannes F (F 1), vars söner var brunnsintendenten i Medevi med dr Jonas Gustaf F (1727–83) och naturforskaren Peter F (F 2).

En brorsons son till den ovannämnde Jacob Simonsson F var befallningsmannen i Borgå Arfwed F (d trol 1738), riksdagsman för Borgå och Nedre Hollola härader (Nylands o Tavastehus län) 1723, vars gren ännu fortlever.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: SRA, ser 2, del 1 (1894). – E Anthoni, Till avveckl av konflikten mellan hertig Carl o Finland (1935); dens, Konflikten mellan hertig Carl o Finland (1937); Carpelan, 1 (1954), s 107; FBH 1 (1903), s 659 ff; G Forsskåhl, Några blad ur släkten F:s hist (1927); G Hellström, Sthlms stads herdam (1951); W L[agus], Petter Forskåls slägt-tafla (öfversigt af Finska Vet-Soc:s Förhandl:r, 12, 1870); W Lagus, Strödda blad, 1 (1877), s 7 ff, 55; dens, Åbo akademis studentmatr 1640–1740 (1891); F Landgren, Släktkal, 4 (1963); K G Leinberg, Åbo stifts herdam 1554–1640 (1903); L Mårtensson, Förteckn över bondeståndets ledamöter 1710–1800 (1937), s 35; G Näsström, Det gamla Medevi (1928); J W Ruuth, Suomen rälssimiesten sineteistä lopulla 1500-lukua ja alussa 1600-lukua (HArk 11, 1891); Sveriges läkare-hist, 2: 2 (1824).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Forsskål, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14378, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-04-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14378
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Forsskål, släkt, urn:sbl:14378, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-04-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se