Fougt, släktBand 16 (1964-1966), sida 398.

Biografi

Fougt, släkt, härstammande från Johan F, vilken nämnes som guldsmed i Härnösand 1678–1712 och uppges vara inkommen från Tyskland (Hülphers). En av dennes söner var prosten Abraham F (1684–1760) i Neder-Torneå, riksdagsman i prästeståndet 1731 och en stridbar representant för den lutherska ortodoxien, en avgjord motståndare såväl till den konservativa som till den radikala pietismen, senare också till herrnhutismen. Söner till A F i äktenskap med en styvdotter till prosten Henrik Forbus (se ovan s 271) var bl a boktryckaren Henrik F (se nedan) och prosten Johan F (1721–98) i Nora (Vnl), vilken författat en av pietistiskt inflytande präglad katekesutläggning. Dennes äldste son, kronofogden i S Västerbotten Per Abraham F (1763–1820) blev far till andre lantmätaren i Sthlms län Johan Elias F (1785–1847), vars söner var lanträntmästaren i Härnösand Per Niclas F (1813–95) och skeppsbyggmästaren Johan Henrik F (1815–96) i Hudiksvall. En yngre bror till Johan Elias F, stads-, sedermera landsfiskalen i Umeå Per Henrik F (1803–45), blev far till konsul Carl Henrik F (1827–96) i Söderhamn, som 1863–64 anlade Långrörs ångsåg utanför denna stad och 1874–92 var den förste direktören för Hälsinglands enskilda bank. Släkten utdog troligen på manssidan 1912 med en son till Johan Henrik F.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Biographica, RA; Jungbeckska saml, Klercker-Mattonska saml, O Kugelbergs Slägtanteckn, vol 2 o 45, KB; A Hulphers' genealogiska saml, vol 2, Västerås SB (filmkopia, KB). – H J Boström, Alatornion ja Tornion kaupungin paimenmuisto Ruotsin vallan aikana (GSFÅ 1928), s 51 ff; S Brun, Hudiksvalls hist, 2 (1944); G Bucht, Härnösands hist, 1 (1935); L Bygdén, Hernösands stifts herdam, 2 (1923), 4 (1928); C M Carlander, Sv bibl o ex-libris, 3 (2 uppl, 1904), s 244; V Ekstrand, Sv landtmätare 1628–1900 (1896–1903); J Holmgren, Norrlands-läseriet (1948); A Jensen, Söderhamns hist, 2 (1920); E Lilja, Den sv katekestraditionen mellan Svebilius o Lindblom (1947); N H Qvist, Ådalen, 1 (1943), s 342 ff; H Samzelius, Det gamla Torneå (PHT 1901); M Stattin, Släkten Wallin från Ullånger (1924), s 22.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fougt, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14408, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-03-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14408
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fougt, släkt, urn:sbl:14408, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-03-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se