Francke, släkterBand 16 (1964-1966), sida 415.

Biografi

Francke, släkter.

1 Ursprungligen judisk släkt, härstammande från grosshandlaren Johan F (1790–1840). Enligt litteraturuppgifter skall han från början ha hetat Fränckel, vilket inte kunnat verifieras i arkivmaterial. I Handelssocietetens i Gbg protokoll 19 jan 1819 uppges, att Johan F var född i Sthlm, och enligt Kungälvs dopbok döptes han 1816. År 1834 fick han tillsammans med Sven Erikson (bd 14, s 383 ff) och boråshandlaren J C Bäfverman kommerskollegiets privilegium på Rydboholms Konstväfveribolag i Kinnarumma sn (Älvsb), vars råvaruleveranser han åtog sig. Johan F var en driftig och hårdhänt affärsman, som efter sin död befanns ha fört sina medintressenter bakom ljuset. Hans bo var emellertid då så skuldbelastat, att det av utredningsmännen måste avträdas till urarva konkurs.

Johan F hade nio barn, av vilka sönerna Jonas Robert F (1822–86) och Axel Patrik F (1832–87) emigrerade och blev stamfäder för utländska grenar av släkten. Robert F bosatte sig senast 1850 på Cuba, var grosshandlare i Havanna från 1859 och sv-norsk generalkonsul där från 1881. I denna egenskap efterföljdes han 1887–1903 av sin son Eduard Jasper F (1856–1926), till sist liksom sina syskon bosatt i USA. Där hade den ovannämnde Axel F en tid innehaft en firma F & Fischer i New York, men senare var han en av direktörerna i The Gothenburg Commercial Company, en filial i London till Gbgs Handelskompani (jfr F 2 nedan).

I Sverige stannade Johan F:s övriga söner, grosshandlarna Johan Edward F (F 1), David Otto F (F 2) och Paul Emil F (1837–98), vilken var den siste F i Gbg. J E F:s firma övertogs efter hans död av sönerna Johan Robert F (1850–1917), Edward F (1863–1906) och Otto F (1866–1936). Robert F, som under faderns livstid varit dennes kompanjon, ledde framgångsrikt Kungsgården-Mariebergs sågverksab i Bjärtrå (Vnl) och ägde även sågverk i Finland samt del i Orkla Grube ab i Norge. Han var 1904–12 ordf i Gimo bruks ab:s styrelse, 1912–15 fullmäktig i Sthlms handelskammare och en tid ordf i Sv trävaruexportföreningen. Hans son ryttmästare Nils Edvard Robert F (f 1888, d 1976) var 1934–57 verkst dir för Kungsgården-Mariebergs ab. En son till Edward F (d 1906), vars änka gifte om sig med överstekammarherren greve Adam Lewenhaupt, är den som tävlingsryttare bekante överstelöjtnanten Arne Eduard F (f 1904, d 1973), som 1953–54 var chef för den sv kontingenten i den neutrala repatrieringskommissionen i Korea.

2 En sydsv släkt F härstammar från nattväktaren i Falkenberg Carl Ernst Franschou (Frankios; f omkr 1725), som under Munkagård i Morups mantalslängd (Hall) 1753 uppges vara inkommen från Tyskland (ej Spanien). Se vidare Sv släktkal 1938.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Elgenstiernas saml, KB; Gbgs bouppt 1870: 1745, 1887: 765, 1898: 1347 samt konkursakter 1879: 20: III, Gbgs stads arkiv D I b: 1 (Förteckn:r över anmäln:r rör handelsbolag o firmor 1834–80), Handelsfören:s i Gbg arkiv A: 11 (Handelssocietetens prot), GLA; SvD:s klipparkiv. – Gbgs stads borgarelängd 1621–1864 (1926), s 163; J Hellner, Minnen o dagböcker, utg av W Odelberg (1960); Saml af anmäln:r till handels-reg:n 1888 (1889), 1892 (1893). – A Ahlström, Matr öfver Gbgs handelsinst:s elever, 1 (1918); Allhems sportlex, 2 (1949); J A Almquist, Kommerskoll (1912–15); T Althin, Papyrus 1895–1945 (1945), s 65; N Forssell, Borås stads hist, 2 (1953); O Gasslander, Bank o industriellt genombrott, 2 (1959); G Hofgren, Släkterna F o Bogren (1928); A Lewenhaupt, Sv sjuttiotal (2:a uppl, 1937); [C F Lindahl,] Sv millionärer, Minnen o anteckn :r af Lazarus, 1 (1897); I Lindahl, Byggherre i bomull (Textilia våren–sommaren 1949), s 54 f; O Mannerfelt o H Danielson, Sven Eriksons o Rydboholms Fabrikers hist 1834–66 (1924), s 45–89; [P Meijer-Granqvist,] Det sv Israel av Lazarus v Rothschild (1933); NF:s sportlex, 3 (1940); N H Qvist, Ådalen, 2 (1946); W G Stiernstedt, Sthlms handelskammare 1902–52 (1952); E Söderlund o P E Wretblad, Nittonhundratalet (Fagerstabrukens hist, 3, 1957), s 354, 768; The royal bachelor's club 1769–1944 (1947); H Valentin, Judarnas hist i Sverige (1924); Väd 1963.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Francke, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14419, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-03-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14419
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Francke, släkter, urn:sbl:14419, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-03-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se