Fredholm, släkt från ÖstergötlandBand 16 (1964-1966), sida 455.

Biografi

Fredholm, ursprungl östgötsk släkt, härstammande från soldaten Per Nilsson Frimodig (1693–1776) i Rappestad (Ög), vilken i litteraturen förväxlats med den 1735–41 i Kristberg (Ög) uppträdande soldaten och smeden Per Larsson Frimodig. Per Nilsson Frimodigs son, byggmästaren i Linköping Petter Frimodig (1721–66), gjorde ritningarna till Kättilstads kyrka, ledde Horns och Stora Åby kyrkors byggande, planerade Vårdsbergs kyrkas ombyggnad, uppförde ö Ryds och Skärkinds klockstaplar samt byggde åtskilliga östgötakyrkors torn. Han blev far till bl a rådmannen i Sthlm Adam F (1755–1823). Dennes son, grosshandlaren och skeppsredaren Per Adolf F (1798–1860), vilken genom äktenskap med en fosterdotter till grosshandlaren John Burgman kom i besittning av större delen av Djurgårdsvarvet med Skansen, blev far till tretton barn, bl a grosshandlaren Ludvig Oscar F (F 1). Hans söner var generalkonsul John O F och professor Erik Ivar F (F 2), vars äldste son, major Bengt Ivar F (f 1912, d 1977), på grundval av bl a familjepapper skrivit släktens historia.

John Oscar F (1875–1926) utexaminerades 1896 från KTH:s avdelning för elektroteknik och var efter verksamhet som ingenjör och direktörsassistent vid ASEA i Västerås verkst direktör för det av ASEA förvärvade ab Skandinaviska elektricitetsverk i Sthlm 1913–19 och för Finspångs metallverks ab 1919–26. Under första världskriget var han även verksam i flera kristidskommissioner. Särskilt kan nämnas, att han 1916–19 var chef för statens handelskommissions engelska avdelning. År 1919 fick han generalkonsuls titel, och 1921 invaldes han bland Sthlms handelskammares fullmäktige, vars kassaförvaltare han blev 1922.

Bland Ludvig Oscar F:s tio bröder märks sjökapten Albert Otto F (1841–1909), vilken var Rederi-ab Sveas förste verkst dir 1872–79, ekonomichef vid W Lindbergs verkstads- och varvsab (Södra Varvet) i Sthlm 1888–1901 och verkst dir där 1901–05. En annan broder, godsägaren August Leonard F (1837–1904), blev far bl a till den som författarinna av ungdomsböcker bekanta ämneslärarinnan vid Birkagårdens folkhögskola i Sthlm fil kand Signe Hilda Maria F (f 1885, d 1969), och till v verkst dir i Holmens bruks- och fabriksab i Norrköping Einar August Leonard F (1887–1946), vilken från 1937 var ordförande i Östergötlands och Södermanlands handelskammare.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Linköpings stadsarkiv F: 5, fol 363, VLA; brev om Petter Frimodig från landsantikvarie B Cnattingius 22 okt 1964, SBL. – H Alm, Djurgårdsstaden (1964), s 30 f, 37 f; S Edström, J O F (Dödsrunor utg av S:te Örjens gille, 1, 1926–32); P R Ferlin, Sthlms stad, 1 (1858), s 327; B I Fredholm, Anteckn om släkten F (stencil 1953, SBL); Signe Fredholm, Det gamla Djurgårdsvarvet (SSEÅ 1960); T Gihl, Den sv utrikespol:s hist, 4 (1951); J Hellner, Minnen o dagböcker (1960); B Helmfrid, Holmenöden under fyra sekler (1954); T Höjer, Sthlms stads drätselkommission 1814–64 (1953); 111 matr öfver Sv bankmannaförents medl:r (1917); A Lindblom, Kyrkor i Bankekinds hd (Sveriges kyrkor: östergötl, 1:2, 1921), s 118; Linköpings stift i ord o bild (1949); E Lundmark, Rederi-Svea (1951); A O Rhyzelius, En nybyggd kyrkios inwigning . . . När Horns församlings moder-kyrkia ... blefwit ... upbyggd (1754), s 35, 37; Sthlms rådhus o råd, 2 (1915–18); Sthlms ångbåtssjöfart (1933); G Stiernstedt, Sthlms handelskammare 1902—52 (1952); Sv porträttgall, 17 (1905); Sv släktkal 1938; Sv TeknF (1937); G v Sydow, Einar F död (SvD 13 juli 1946); B Åhlén, Sv förf:lex 1900–40, 1 (1942), 1941—50 (1953); J Åkerman, ASEA. Ett elektriskt halvsekel (1933).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fredholm, släkt från Östergötland, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14435, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-04-02.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14435
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fredholm, släkt från Östergötland, urn:sbl:14435, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-04-02.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se