Sigrid C S Fridman

Född:1879-11-23 – Nedertorneå-Haparanda församling, Norrbottens län
Död:1963-01-08 – Kungsholm eller Ulrika Eleonora, Stockholms län

Skulptör


Band 16 (1964-1966), sida 512.

Meriter

Fridman, Sigrid Carolina Sofia, f 23 nov 1879 i Haparanda, d 8 jan 1963 i Sthlm (Kungsh). Föräldrar: jägmästaren Karl Gustaf F o Mathilda Kristina Bruhn. Genomgick J Arvedsons gymnastiska inst i Sthlm, sjukgymnast i Löndon, konststudier i Paris för E A Bourdelle på Académie de la Grande Chaumière 1912–14 o 1916, företog ett flertal studieresor 1920–47. – Ogift.

Biografi

Efter gymnastikdirektörsexamen kom Sigrid F till London, där hon en tid var verksam som sjukgymnast. Samtidigt med sin yrkesverksamhet studerade hon skulptur i en Londonateljé, men snart tog konstintresset överhanden och hon flyttade till Paris, där hon i fyra år var elev hos Bourdelle. Efter hemkomsten till Sverige bosatte hon sig i Gbg, där hon utförde en rad dekorativa skulpturer. Hennes första större arbete av detta slag var »Havshästen» och »Valrossen» (1921), huggna i svart granit för sjöförsäkringsbolaget Atlanticas nybyggnad. I samma material utfördes även »Pingvinbrunnen», som står på Naturhistoriska museets gård. F:s formsäkerhet och dragning till det monumentala och arkitektoniska samt hennes känsla för materialets möjligheter och krav kommer väl fram i dessa arbeten. Från F:s Gbgstid stammar även trädgårdsskulpturen »Faunerna», »Hukande yngling» (Gbgs konstmus) och granitbysten av Torgny Segerstedt.

I början av 1920-talet flyttade F till Sthlm, där hon skapade de omdebatterade verken av Fredrika Bremer (1928), staty i brons, och den på Observatoriekullen placerade »Kentauren» i samma material (1939), vilken blev F:s största monumentalarbete. Båda avspeglar i sin kraftfulla modellering, sin klarhet och fasthet i kompositionen de intryck hon mottagit av sin lärare Bourdelle, med vilken hon uppehöll kontakten även sedan hon lämnat Paris. Den frånvaro av onödiga utsmyckningar, som utmärker Fredrika Bremerstatyn karakteriserar även den stora statyn av Ellen Key (1939–42), där porträttlikheten är starkt framhävd. I F:s kvinnoskulpturer och porträttbyster, bland vilka återfinns några av hennes finaste arbeten, har tonvikten lagts på karaktärsskildringen, medan de skulpturala kvaliteterna ofta har ställts i bakgrunden till förmån för originaliteten i den yttre formen.

Deltog i utställningar i Sthlm, Gbg samt i bl a Paris, Kphn, Hfors o Wien.

Författare

Gunilla KarlssonSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Ett stort antal brev från Klara Johanson till F F till denna (tills 9 vol) i KB.

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Vingslag. Dikter. Sthlm 1912. 67 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: Klara Johanson, S F – o andra konstnärer. En krigskrönika (1948); SKL; SMoK; L Wahlström, Trotsig o försagd (1949); Väd 1963.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sigrid C S Fridman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14472, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunilla Karlsson), hämtad 2024-06-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14472
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sigrid C S Fridman, urn:sbl:14472, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunilla Karlsson), hämtad 2024-06-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se