Fries, släkt (Elias-släkten)Band 16 (1964-1966), sida 521.

Biografi

Fries, släkt, i litteraturen kallad Elias-släkten F. Den härstammar från fältväbeln Joen Brynjelsson (d 1679) i Sthlm, som var född i Nödinge (Älvsb). Hans son Adam Jonsson F (d 1710) var sporrmakare och klensmed i Norrköping och använde släktnamnet åtminstone från 1688. Dennes barn flyttade till Linköping, där sonen Thore Adamsson F (1683–1732) var sporrmakare och ålderman för klensmedsämbetet. Ättlingar till Thore F:s äldste son var sporrsmeder i Linköping i flera generationer. En annan son, Elias F (1720–91), blev klockgjutare i Jönköping och rådman samt representerade staden vid riksdagarna 1765–66 och 1771–72. Flera söner och sonsöner till honom var klockgjutare i Jönköping och Kristianstad, men sonen Thore (Theodor) F (1762–1839) blev kyrkoherde i Femsjö (Jönk) och prost. Son till denne var prof Elias Magnus F (F 1).

F 1 hade bl a sonen Oscar Robert F (1840–1908), praktiserande läkare i Gbg. Robert F disputerade 1867 på en avhandling »Om svampbildningar på menniskans hud och deraf förorsakade sjukdomar» och gjorde sig senare bekant som kännare av gbgstraktens svampflora. Han var ledamot av stadsfullmäktige i Gbg 1877–80, av styrelsen för Gbgs högskola 1889–92 och 1895–99 samt av flera kommunala nämnder och beredningar. Även en av hans söner, praktiserande läkaren i Gbg Elias Harald F (1878–1963), utgav botaniska arbeten. En av Robert F:s äldre bröder, prof Theodor (Thore) Magnus F (F 2), blev far till bl a professorn och föreståndaren för Bergianska trädgården Klas Robert Elias F (f 1876, d 1966). Dennes söner är laboratorn vid Skogshögskolan Carl Magnus Elias F (f 1917, d 1987) och docenten i nordiska språk i Uppsala Clas Sigurd Elias F (f 1924). En annan son till F 2 var akademiräntmästaren i Uppsala Thoralf Gustaf Elias F (1882–1963), far till professorn i botanik, särskilt fysiologi och anatomi, i Uppsala Nils Thorsten Elias F (f 1912, d 1994), g m docenten i samma ämne. Märta Elisabeth F, f Jonasson (f 1916). F 2:s yngste son var professorn Thore Christian Elias F (F 3).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: G F Almén, Tillägg till Elias-F-släktens hist (1953); T Almén o G F Almén, Elias-F-släktens hist (1945); P-E Brolin, Hattar o mössor i borgarståndet 1760–66 (1953); A J Bruzelius, Sv läkare-matr, 1 (1886), 4 (1901); Elias F:s ättlingar 1961 (1962); M Fahl, Gbgs stadsfullm 1863–1962, Biogr matr (1963); L M Holmbäck, Klockor o klockringning (1951), s 89, 92; Krok; A Kugelberg, Gamla Linköpingsgårdar, 2 (1949); T Lindeli, Hantverk o manufakturer i Linköping (1940), s 179; R Lindstam, Om kyrkor som försvunnit o klockor som ha sjungit i Östbo, Västbo o Sunnerbo (1935); dens, Klockgjuteriet – en gammal Jönköpingsindustri (Mäster Gudmunds gilles årsbok 1937), s 52 ff; V Millqvist, Sv riksdagens borgarstånd 1719–1866 (1911); S Schartau, Jönköping 1691–1862 (Jönköpings hist, 4, 1921); Sv släktkal 1950; Sveriges läkarehist, 4:2 (1932); Vem är vem: Stor-Sthlm (1962) o Svealand (1964); F Wernstedt, Elias-F-släktens urspr (Medlemsblad för Genealog fören 1946, s 21); T Vestergren, Oscar Robert F (Sv botanisk tidskr 1908); G Virdestam, Växjö stifts herdam, 5 (1931), s 83 ff; Örnberg 2, 1886 (1885), 13–14 (1905—08).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fries, släkt (Elias-släkten), https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14478, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-05-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14478
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fries, släkt (Elias-släkten), urn:sbl:14478, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-05-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se