Friesen, von, släktBand 16 (1964-1966), sida 543.

Biografi

von Friesen, sv släkt med samma vapen som en släkt Friese i Thüringen, från vilken den alltså torde härstamma. Nämnda vapen förekommer även i två av de fyra fälten i en tysk ätt v F:s riksfriherrliga vapen av år 1653, varför ett samband med denna ätt är sannolikt, ehuru hjärtskölden dock har helt annat innehåll.

Den sv släktgrenens äldste kände stamfar var Fredrik Wilhelm v F (d 1711), vilken i suppliker uppgav sig vara tysk och född på slottet Wenden i Livland. Därifrån flyttade han till Riga med sina föräldrar vid ett års ålder och, sedan fadern dött, med sin kurländska mor till Litauen för att slutligen efter krigstjänst i Polen, Holland och Ryssland bli tillfångatagen vid Narva 1700. Under fångenskapen i Sthlm undanbad han sig utväxling, gifte sig med en svenska av tysk börd, Catharina Dorotea Otho, och trädde i sv tjänst samt avancerade 1710 till major.

Hans sonson, major Johan Otto v F (1759–1829), deltog i slaget vid Svensksund 1789 och i försvaret av Pommern mot Napoleons trupper. Han blev far till bl a kapten Otto Wilhelm v F (1798–1852). Dennes sonson var professor Otto v F (F 3), vars son är professorn i fysik i Lund Sten v F (f 1907, d 1996[1]).

Otto Wilhelm v F:s yngre bror, kontraktsprosten Fredrik v F (1802-72) i Hökhuvud (Sth), blev far till bl a statsrådet Carl Sebastian v F (F 1), rektor Sixten Gabriel v F (F 2), föreståndarinnan för Stiftelsen Kjellbergska flickskolan i Gbg Märtha Eugenia Louisa v F (1853—1924) och föreståndarinnan för Djursholms samskola Gerda Amalia v F (1859—1954). En av deras brorsöner blev i äktenskap med författarinnan Ebba Maria (Mia) Lovisa Leche-Löfgren far till praktiserande läkaren och ledamoten av AK Otto Bertil v F (f 1901) i Gbg.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Biographica, Militaria: Ansökn o meritfört, RA. – H Almquist, Ryska fångar i Sverige o sv i Ryssland 1700–09. 1 Ryssarna i Sverige (KFÅ 1942), s 90; O Bergström, Bidr till K Uplands reg:s hist (1882); M Edquist, Sanningen om »Klostret» (När jag gick i skolan, 1934), s 273; E v F, Geschichte der reichsfreiherriichen Familie v F, 1 (1899), s 15 ff, 45, 49, 2 (1899), Wappen Nr 3, 5, 48; G v F, Vår Hökhuvudresa (1948); J Kleberg, Amiralitetskoll-Marinförvaltn 1634–1934 (1934); T Kullgren, Martha F (K högre lärarinneseminariet in memoriam, 1943), s 281 f; A Lewenhaupt, Karl XII:s officerare, 1 (1920); J F Schannat, Fuldischer Lehn-Hof (1726), s 83, 89 f; SMoK; Sv släktkal 1938; Väd 1965; Örnberg, 7 (1891).

Gjorda rättelser och tillägg

1. Dödsåret tillagt

2014-08-18

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Friesen, von, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14489, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-12-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14489
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Friesen, von, släkt, urn:sbl:14489, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-12-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se