Friesendorff, von, släktBand 16 (1964-1966), sida 559.

Biografi

von Friesendorff, ursprungligen tysk adelsätt, härstammande från grevskapet Mark i Westfalen och känd sedan slutet av 1200-talet.

Stamfadern för den sv grenen, hovrådet Johan Fredrik v F (F 1), blev engelsk baronet 1661 och tysk riksfriherre 1665. Ätten naturaliserades 1705 i Sverige genom att hans söner fick sv friherrebrev, men först i nästa generation introducerades den 1731 på sv riddarhuset.

Den äldste av F 1:s söner, löjtnanten Johan Fredrik v F (1657–1725), blev stamfar för en ättegren, som utdog med hans sonsons son, den på Finlands riddarhus immatrikulerade löjtnanten Fredrik Reinhold v F (1765–1829), bekant som tecknare.

En annan son till F 1, Carl Gustav v F (1663–1715), vilken efter verksamhet bl a som kommissionssekreterare vid sv ambassaden i Haag var envoyé i Lüneburg 1700–11 och i Berlin 1712–15 samt blev kansliråd 1710, hade i äktenskap med en brorsdotter till fältmarskalken C G Rehnskiöld bl a sonen presidenten Fredrik v F (F 2). En son till denne var överstelöjtnanten Gustav Didrik v F (1741–95), som 1790 avsattes från sin tjänst på grund av delaktighet i kapitulationen vid Kvistrum under danska kriget. Han har gjort sig känd som kopparstickare (3 gravyrer i Nat:mus). En annan son Adolf Ludvig v F (1746–1810) utmärkte sig i ryska kriget 1788–90 och blev till sist generallöjtnant. Ättens nu levande grenar härstammar från en äldre bror till de ovan nämnda. Sonsons sonson till denne är civiljägmästaren Axel Gösta v F (f 1903, d 2001), som blev verkst dir i Skånes skogsägareförening 1933, Hässleholms trävaruab 1945, Skånes cellulosaab 1955, Perstorps trävaruab 1959 och Blekinge trävaruab 1961.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: K koncept 30 juni 1655, RA; Likv 25: 11, KA. – MRA 1959–61 (1964), s 265. – G Björlin, Krigsrörelserria i Bohuslän 1788 (Bidr till kännedom om Gbgs o Bohusläns fornm o hist, 4, 1887), s 257 ff, 264 ff, 290 f, 293 f; Carpelan, 1 (1954); A Fahne, Geschichte der Westphälischen Geschlechter (1858), s 163 f; E H Kneschke, Deutsches Ädels-Lexicon, 2–3 (1860–61); S Landahl, Johan Gabriel Werwing (PHT 1943); L v Ledebur, Adelslexicon der preus-sischen Monarchie, 1 (1855); F Linsmann, Burg und Dorf Opherdicke in alter Zeit (Fest- und Heimatschrift 1 000 Jahre Opherdicke, 1950), s 33; B Lundberg, De diplomat förbind mellan Sverige o Preussen från Pol-tavaslaget 1709 till fredsbrottet 1715 (1893); F Rudelius, Kalmar reg:s personhist 1623–1927, 2 (1955); J Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch, 3:11:1 (ny uppl 1898), s 146; J D v Steinen, Westphälische Geschichte, 1 (1755), s 1323 ff, 2 (1755), s 1107; SKL; Väd 1963.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Friesendorff, von, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14493, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-06-14.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14493
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Friesendorff, von, släkt, urn:sbl:14493, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-06-14.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se