Frisell, släktBand 16 (1964-1966), sida 568.

Biografi

Friseli, värmländsk släkt, härstammande från skattebonden Lars Larsson (levde ännu 1741) i Fagerås, Frykerud (Värml). Släktnamnet antogs omkring 1750 av dennes son, mönsterskrivaren vid Närke-Värmlands regemente Erik F (1724–89) i Fagerås. Den senares sonson Erik F (1789–1853) och dennes son Axel Hjalmar F (1821–1901) var brukspatroner på Stömne bruk i Stavnäs (Värml). Den sistnämndes bröder Fredrik Fabian F (1820–76) och Henning Erik F (1824–99) grundade 1849 firma F & H F i Gbg samt var ledamöter av Gbgs stadsfullmäktige 1863–66 respektive 1867–70. Fredrik F har mest gjort sig känd som den förste ordföranden i styrelsen för Gbgs utskänknings-ab 1865–73 och nedlade där ett träget och betydelsefullt arbete. Henning F inträdde 1870 i D Carnegie & Co:s tjänst och blev där en av direktörerna 1871 samt ledde dess försäljningsverksamhet till sin död. Han var också ledamot av styrelsen för flera andra ab och 1863 en av grundarna av Sjöförsäkrings-ab Gauthiod i Gbg, det första moderna försäkringsbolaget i Sverige, samt ägde Sölje glasbruk i Stavnäs (Värml). Vid sin död ägde han en förmögenhet av 1,6 miljoner kronor. Han karakteriserades av S A Hedlund som en »älskvärd, finkänslig, anspråkslös och glad man, som utfört sin livsgärning med samvetsgrann-het, skicklighet och arbetsamhet».

En av Henning F:s söner var direktör Erik F (se nedan), vars son Sven F (1893–1964) var verkställande direktör för Swedish Iron Ore Ltd i London 1929–58 och ordförande i Sv handelskammaren där 1950–59. En dotter till Erik F var g m författaren Gustaf Hellström och en annan dotter är g m skådespelaren Uno Henning.

Den ovannämnde Axel Hjalmar F blev far till kapten Erik Hjalmar F (f 1880, d 1967), vilken en tid var anställd vid engelska statens undersökningar för järnvägsnätets utvidgande i Kenya och har skildrat sina upplevelser där i böckerna »Sju år i tält bland svarta och vita» (1937) och »Leva farligt i Afrika» (1939). Hans dotter är målarinnan Gunnel F-Hallström (f 1906, d 1998).

En av den ovannämnde brukspatronen Erik F:s bröder, klädesfabrikören Lars Daniel F (1794—1829) i Örebro, blev farfars far till major Ernst Gösta F (f 1885, d 1976), som var direktör vid Stora Kopparbergs bergslags ab 1919—46, verkst direktör i Jernkontoret 1946—53 och ordförande i Statens trafikkommission 1944—50. Dennes son är överläkaren på barnkliniken i Umeå med dr Erik Göstasson F (f 1913, d 2001).

Till helt andra släkter hörde den bekante spelmannen Anders F (1870—1944) från Mockfjärd (Kopp), som var son till fjärdingsmannen Lars Larsson och ensam bland sina syskon kallade sig F, och den kände, i USA verksamme byggnadsingenjören Erik Hjalmar F (1874—1943). Den senares far, bandirektören (ej bankdirektören) Per F (1822—92) i Sthlm, var son (se Karlskoga kyrkoarkiv A I: 12 a, uppslag 73) till inspektören Per F (1802—70), som kallat sig F efter Fristjärn i Kroppa (Värml).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: R Adamson, Den sv järnhanteringens finansieringsförh. Förlagsinteckn:r 1800–84 (1963); N Andersson, Sv låtar, 3 (1924); A Attman, D Carnegie & Co 1803–1953 (1953), s 222 ff, 229, 242 f, 245 ff, 261; dens o M Fahl, Gbgs stadsfullm 1863–1962, 1–2 (1963); M Fahl, Matrikel (The Royal Bachelor's Club 1769–1944, 1947); C R A:son Fredberg, Från vår merkantila o industriela verld, 1 (1897); G Lagerström o H Erickson, Fullm i Jernkontoret 1747–1947 (1947); S Lewenhaupt, Sv högre ämbetsmän från 1634 (1962); [C F Lindahl,] Sv millionärer. Minnen o anteckn:r af Lazarus, 7 (1902), s 341 ff; H L Lundh, Praktiska hushållsskolan i Gbg (1965), s 23; E Ringborg, Till Norrköpingskrönikan, 4 (1921), s 195; SKL; SMoK; Sohlmans musiklex, 2 (1952); Sv släktkal 1963; J O Thorén, Älvsborgs m fl läns hypoteksfören 1850–1950 (1950), s 78, 80, 111, 160; Väd 1963.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Frisell, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14505, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-03-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14505
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Frisell, släkt, urn:sbl:14505, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-03-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se