Frisendahl, släktBand 16 (1964-1966), sida 570.

Biografi

Frisendahl, släkt, härstammande från skattebonden Jon Elofsson (d 1657) i Backa i Sunne (Värml), vars son Håkan Frisk (1644–1709) under danska kriget 1675–79 blev fältväbel vid Jämtlands kavallerireg och från 1684 var länsman i Ragunda (JämtI). Namnet F upptogs (förmodligen efter Fryksdalen, dialektalt Frisdalen) av två av dennes söner, landsfiskalen Jonas F (1677–1749) i Härnösand och prosten Elof F (1693–1761) i Gudmundrå (Vnl), vilken blev far bl a till prosten Daniel F (1745–1801) i Ragunda. Dennes dotter Catharina Helena F (1784–1873, ej 79) blev gift med skattebonden Esbjörn Jonsson (1785–1850) i Hammaren, Ragunda, och namnet F upptogs av deras son, skattebonden Daniel F (1811–86) i Hammaren, som var kommunalordförande och landstingsman. Hans son Johan Elof F (1849–1932) ägde Rosfors bruk i Norrfjärden (då Piteå landsförs, Nb) 1877–87 ooh var föreståndare för Norrbottens läns lantbruksskola i Åminne i Edefors (Nb) 1888–1902 samt skrev på äldre dagar jaktskildringar. Dennes son, lektor Arvid F (1886–1965), disputerade 1912 på en avhandling om klådriset (Myricaria germanica) och har publicerat botaniska uppsatser och populärvetenskapliga artiklar.

Jonas och Elof F:s bror Magnus Frisk (1682–1764) övertog fädernegården Munsåker i Ragunda, där han var gästgivare och från 1744 länsman. Namnet F upptogs av en av hans söner, kyrkoherden i Indal (Vnl) Elof F (1735–99), medan namnet Frisk behölls av dennes bror, den som skämtare och upptågsmakare bekante länsmannen i Ragunda Haqvin Frisk (1726–1800). En av deras systrar blev mor till målaren Jonas Forsslund (se s 362). En annan syster, Valborg Månsdtr (1720–1806), gifte sig med skattebonden och gästgivaren Erik Nilsson Hök (1719–1804) i Krångede, Ragunda, och namnet F upptogs av deras sonson, komminister Nils F (1794–1869) i Ådals-Liden (Vnl). Dennes yngste son, prosten Victor Bernhard F (1845–1907), var från 1880 kyrkoherde i Ådals-Liden och efterträdde 1905 (tilltr 1906) sin bror Nils Johan F (1823–1903) som kyrkoherde i Ramsele (Vnl). Han ägde konstnärliga anlag och blev far till skulptörerna Lennart Carl Ossian F (se nedan), Halvar Sven Otto F (1889–1953) och Fredrik Alfred F (f 1891, d 1984).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Håkan Frisks självbiogr anteckn:r (N J Ekdahls norrl saml:r A 10), VHAA; O G Alström, Biogr anteckn:r om norrl slägter, Jämtlands läns bibi, Östersund. – G Bucht, Härnösands hist, 1 (1935); L Bygden, Härnösands stifts herdam, 1–4 (1923–26); J A Englund, Gedungsen eller Ragundasjöns Utgräfning (1853), s 63 ff; Elof Frisendahl, Farmor berättar (Jämten 1919); Haquin Frisendahl, Hembygdsminnen från fjärran land (Jämten 1928); G Jungmarker, Carl F (SAK:s publ 73, 1964); Krok; Lärarmatr 1946 (1946); H Löfbladh, Den sällsamma hist om Gunborg (Jämten 1944); dens, Valborg Månsdtr Frisk (ibid 1953); Matr över styr:medl, lärare o elever vid Ultuna lantbruksinst 1848–1932 (1932); E Modin, En hembygdens minnessångare (Jämten 1927); P Nilsson-Tannér, Kring press o parnass (1933); SKL; Slägtreg till slägterna Frisk, Bergvall o Jonsson (1895); SMoK; G Svanström, Ett prästhem i Ådals-Liden (F Arbman, Norrländska prästhem, 1932); dens, Ringar på vattnet (1933), s 125 ff; G Svensson, Banbrytare o föregångsmän, 5 (1963), s 7 f; A Tågefeldt, Håkan Jonsson Frisk (Jämten 1954); dens, Släkten Frisk-F från Ragunda (stencil, SBL).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Frisendahl, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14508, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-06-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14508
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Frisendahl, släkt, urn:sbl:14508, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-06-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se