Frosterus, släktBand 16 (1964-1966), sida 579.

Biografi

Frosterus, finländsk släkt, härstammande från kyrkoherden Erik Henriksson (d 1615 el 1616) i Karlö (Uleåb). Hans söner antog namnet F efter faderns födelseort Pakkala i Nummis sn eller Paakkala i Pusula sn (Nyland; finl pakkanen = sv frost).

En av sönerna, kyrkoherden Henrik F (d 1648) i Ruovesi (Tavasteh), blev farfar till Andreas F (1685–1739), som flydde till Sverige under stora ofreden och till sist blev kyrkoherde i Hov (Ög). Dennes son Henrik F (1727–72) blev 1756 juris docent i Uppsala och v notarie i generalkrigsrätten, där han fick övertaga bankokommissarien Thure Wennbergs samlingar om den sv krigslagfarenheten. Om denna utarbetade han ett stort verk, »Inledning till Sv Krigs-Lagfarenheten», 1–2 (1765–70). Han blev 1771 professor i teoretisk filosofi i Uppsala, vilken professur han s å fick utbyta mot professuren i juridisk ekonomi. En annan av Erik Henrikssons söner, kyrkoherden Simon F (1582–1647) i Uleåborg, blev stamfar för ett stort antal finländska präster. Sonsons son till honom var kontraktsprosten Johan F (1720–1809) i Sotkamo (Uleåb), känd som författare på finska språket. Han har skrivit poesi och en naturlära, den första på finska. På sv har han efterlämnat självbiografiska anteckningar (tr av H Råbergh i »Finska kyrkohist samf:s prot o medd», 6, 1905–06), som är huvudkällan för kunskapen om skalden Gustaf Philip Creutz' tidigaste öden, enär F som ung tjänstgjorde som informator i skaldens föräldrahem. En av hans äldre bröder blev farfar till biskop Robert Valentin F (1795–1884) i Kuopio, vars barn, bl a sedermera statsrådet och presidenten i Vasa hovrätt Johan Carl Emil F (1830–1900), 1875 adlades med namnet af F.

Intet samband har kunnat beläggas mellan denna släkt och klockaren i Mönsterås (Kalm) Andreas Laurentii F, även kallad Froste (d 1658), som skrivit ett par av våra äldsta handskrivna koralhandböcker.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Koralbok till then sw Ubsala psalmboken 1645, ed N Fransen, 1 (1940). – C Annerstedt, UU:s hist, 3: 1–2 (1913–14), bih 4 (1912); A Bergholm, Sukukirja, 1 (1901); Biogr lex öfver namnkunnige sv män, 5 (ny uppl, 1875); A Boldt, Några min moder Nanny F-Boldts förfäder (1924); dens, F:ska släktens hemgård (Genos 1937); dens o A W Paakkala, Nya gåtor vid sekelgammal ättforskning (1938); Carpelan (1942); FBH 1 (1903); G Castrén, Gustav Philip Creutz (1917); E J F, Anteckn:r om Frosteriska slägten (1825); Genealogia Sursilliana (1960); A Hultin, Gustaf Filip Creutz (SSLF 111, 1913); Kansallinen elämäkerrasto, 2 (1929); K G Leinberg, Abo stifts herdam 1554–1640 (1903); J A Lindblom, Åminnelse tal öfver... Henric F (1773); Linköpings stifts herdam, 5:2 (1943), s 148 f; K G Oden, Östgötars minne (1902); B Olsson, Ett klockareöde från 1600-talet (Tidskr för kyrkomusik o sv gudstjänstliv, 16, 1941); dens, Ur Skytteanska skolans i Ålem äldsta hävder (Stranda, 16–17, 1942–43); Släktkal (Hfors 1949); C H Strandberg, Åbo stifts herdam, 1–2 (1832–34); G Suolahti, Finlands prästerskap på 1600- o 1700-talen (1927).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Frosterus, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14514, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-07-06.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14514
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Frosterus, släkt, urn:sbl:14514, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-07-06.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se