Frumerie, släktBand 16 (1964-1966), sida 579.

Biografi

Frumerie (uttalas frúmmeri), släkt, härstammande från Martin F (levde trol ännu 1665), vilken 1635 från Leiden flyttade till Sverige och av Louis De Geer anställdes som reformert predikant och lärare vid Finspång. Av hans söner var David F (1641–77) från 1666 till sin död verksam som målare och förgyllare i det då nyuppförda slottet vid Drottningholm. En av dennes äldre bröder, mantalskommissarien i Kalmar län Josua F (1637–1712), blev far till livdrabanten Caleb F (1670–1738), som följde Karl XII till Poltava och Bender. Han adlades 1718 med namnet de F och blev senare överste för Kalmar regemente men slöt sin adliga släktgren på svärdssidan.

David och Josua F:s äldre bror Johan F (1634–89) var 1668–76 kronofogde i Nora fögderi (Ör) och från 1681 borgmästare i Nora, som han representerade vid riksdagarna 1682 och 1686. Han ägde från 1675 större delen av Vedevågs stångjärnsbruk i Linde (Ör). Av hans söner blev landsfiskalen i Örebro län Per F (1662–1713) farfars farfar till kaptenen och massören Gustaf de F (1849–1936). Dennes hustru var skulptrisen Agnes Augusta Emilia Eleonora de F, född Uddman-Kjellberg (1869–1937), som även varit verksam som konsthantverkare.

Per F:s yngre bror, bergsfogden i Nora bergslag Johan F (1663–1709), blev far till sekreteraren vid amiralitetet i Karlskrona Johan F (d 1756), vars sonson var medaljgravören Mauritz F (se nedan). En bror till sistnämnde Johan F, löjtnanten vid Närkes och Värmlands regemente Per F (1697–1767), blev farfars farfar till den även som pianist och sekreterare i Mazerska kvartettsällskapet verksamme arkitekten Gustaf de F (1872–1947). Bland dennes barn märkes pianopedagogen och pianisten Ragnhild Maria de F (f 1907, d 1988), tonsättaren och pianisten professor Per Gunnar Fredrik de F (f 1908, d 1987), och violoncellisten Carin Ebba Margareta de F-Luthander (f 1911).

Namnet F har också antagits av barnen till en systerdotter till de sistnämndas farfar, bland vilka var operasångaren och målaren Torsten Ossian F (1896–1955), gift med målarinnan Elin F, född Nyström (f 1883, d 1966).

 

Arkitekten Gustaf de F:s bror överstelöjtnant Erik F:s samlingar om släkten F hos hans son Lars E:son F, Sthlm.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: J A Almquist, Bergskoll (1909); J Böttiger, Hedvig Eleonoras Drottningholm (1889); E W Dahlgren, Louis De Geer (1923); Å Davidsson, Bibliogr över sv musiklitt 1800–1945 (1948), s 89; Erik Frumerie, Engelbrecht Wargs familjeanteckn:r (Samf Örebro stads- o länsbibl:s vänner. Medd 14, 1947); E Hedin, Mazerska kvartettsällsk 1849–1949 (1949); J Johansson, Noraskog, 3 (1884), s 354; dens, Noraskogs arkiv, 3 (1895–97), s 343 ff; J Kleberg, Amiralitetskoll–Marinförvaltn 1634–1934, (1934); A Lewenhaupt, Karl XII:s officerare (1920–21); C E Nygren, Biogr ant:r öfver lärjungar vid Karlstads h a l 1850–63 (1913); F Rudelius, Kalmar reg:s personhist 1623–1927, 1 (1952); S Rönnow, Wedevågs bruks hist (1944); SKL; Sohlmans musiklex, 2 (1952), Sv släktkal 1919, 1943; Sv TeknF; W Tham, Lindesberg o Nora, 2 (1949); S Welin, Gustaf o Agnes de F (VFT 4: 10, 1937); Väd 1963.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Frumerie, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14517, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-12-06.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14517
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Frumerie, släkt, urn:sbl:14517, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-12-06.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se