Fröberg, släkt från SödermanlandBand 16 (1964-1966), sida 603.

Biografi

Fröberg, släkt, härstammande från soldaten Anders F (1712–58) i Fröberga, Överselö (Söd), som deltog i ryska kriget 1741–43 och dog i Pommern. Hans son, kronolänsmannen i Selebo hd (Söd) Johan F (1754 –1809), blev far till prosten Fredrik F (1795–1864) i Lunda (Söd). Av dennes söner blev Carl Ferdinand F (1841–1904) arrendator av Sjösa i Svärta (Söd) och Gustaf Gabriel F (1849–1912) sjökapten i kinesisk tjänst. Den förre blev far bl a till godsägaren Eva Maria F (F 1) och till skådespelaren och regissören Einar Ferdinand F (F2).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Söd:s landskanslis arkiv E V: 13, ULA; läroverksadj Nils E Holms släktanteckn:r hos 1:e arkivarien Nils F Holm, Sthlm. – T J Arne, Svenskarna o österlandet (1952); K A Hagström, Strengnäs stifts herdam, 2–3 (1898–99); N Holm, F:ska hemmet i Lunda (Minnen från gamla sv prästhem, 7, 1931); SMoK; Örnberg 6 (1890).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fröberg, släkt från Södermanland, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14539, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-05-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14539
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fröberg, släkt från Södermanland, urn:sbl:14539, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-05-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se