Herman P A Funkquist

Född:1870-08-15 – Mönsterås församling, Kalmar län
Död:1952-01-01 – Ängelholms församling, Kristianstads län

Agronom, Lantbrukslärare


Band 16 (1964-1966), sida 657.

Meriter

Funkquist, Herman Peter Anton, f 15 aug 1870 i Mönsterås (Kalm), d 1 jan 1952 i Ängelholm. Föräldrar: godsägaren o lantbruksskoleförest Anton Fredrik F o Gustava Sofia Cedergren. Mogenhetsex vid h a l i Västerås 2 juni 1890, studier vid lantbruksskolan i Tomta, Romfartuna (Vm), 1890–92, elev vid Ultuna lantbruksinst 1892, agronomex där 1894, mejerikonsulentex vid Alnarps h mejeriskola 1895, länsagronom i Uppsala län 1895–1908, studier vid Landbohöjskolen, Köpenhamn, o univ där 1898, sekr i Avelsfören för rödbrokig sv boskap 1898–1912 (styr:led 1914–16), godsförvaltare bl a vid Strömsbergs bruk (Upps) 1901–10 o Sandbro säteri, Björklinge (Upps), 1908–10, tf lektor vid Ultuna lantbruksinst 1902–05, inskr vid Uppsala univ 2 febr 1906, fil kand där 5 febr 1910, v ordf i Sv svinavelsfören 1910–30, ordf 1930–38, lektor i husdjurslära vid Alnarps lantbruk- o mejeriinst 12 sept 1911, sekr i Avelsfören för sv låglandsboskap 1913–47, inskr vid Lunds univ 13 nov 1914, prof i husdjurslära vid nämnda inst 30 nov 1917–1935, fil lic vid Lunds univ 15 dec 1917, disp där 17 jan 1920, fil dr där 31 maj s å. – LLA 1914, RNO 1921, LFS 1922, fil hedersdr vid Berlins univ 1936.

G 16 sept 1897 i Lomma (Malm) m Kerstin Valborg Maria Bendz, f 16 sept 1871 där, d 19 sept 1957 i Ängelholm, dtr till fil dr Olof Pehrsson B o Hulda Maria Martina Carlson.

Biografi

Inom det sv jordbruket, som tidigare huvudsakligen hade varit inriktat på spannmålsodling, inträdde i slutet av 1800-talet en förskjutning mot en ökad produktion av animaliska livsmedel, främst mejeriprodukter. Den nya utvecklingen bidrog till att Herman F efter grundläggande lantbruksstudier vid Ultuna och Alnarp kom att inrikta sig på husdjursskötseln. Han genomgick flera specialkurser i Sverige och i Danmark, som i många avseenden var ett föregångsland på detta område. Vid sidan av den teoretiska utbildningen, som så småningom även kom att innefatta universitetsstudier, skaffade han sig betydande praktiska erfarenheter av lanthushållningen bl a som länsagronom och godsförvaltare.

Ett betydelsefullt arbete utförde F som sekreterare i Avelsföreningen för rödbrokig sv boskap 1898–1912. Dennas mål var att ur det ganska heterogena mellansv nötboskapsbeståndet skapa en förädlad och enhetlig ras. De stora framgångar och den goda anslutning som föreningen vann under dessa år kan i stor utsträckning tillskrivas F:s energiska och målmedvetna arbete. År 1913 var F med om att bilda Avelsföreningen för sv låglandsboskap och tjänstgjorde som dess sekreterare till 1947. Han hade även ledande funktioner i avelsföreningar för fjäderfä, kaniner och svin.

Som lärare vid Alnarp och genom sina många uppdrag inom olika avelsföreningar hade F möjlighet att sprida vetenskapens nya rön på husdjursavelns område. Den moderna ärftlighetsforskningens resultat utgjorde grunden för hans undervisning. Samtidigt som han underströk den teoretiska genetikens betydelse för att belysa olika avelsproblem, insåg han dess begränsning i den praktiska husdjursaveln och nödvändigheten av samverkan mellan praktisk erfarenhet och teoretiskt vetande. Hans insatser är nära förbundna med de stora framsteg som kännetecknade sv nötkreatursskötsel omkring sekelskiftet.

F:s mångsidiga verksamhet, som gjorde honom känd och uppskattad både inom och utom Sverige, avspeglas i ett omfattande författarskap.

Författare

Gunilla KarlssonSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Se LU:s årsberättelse 1919–1920 (LUÅ, N. F., avd. 1, bd 16, bibang), Lund 1920, s. 144. Dessutom: Till Upsala mejeriaktiebolags leverantörer. Kortfattade råd och anvisningar vid uppgörandet af foderstater för mjölkkor vintern 1903–1904. [Omsl.] Upsala 1903. 8 s. (Tills. m. E. W. E. Petersson.) – Gödselvård. Sthlm 1906. (2), 70 s. (Tills. m. E. Åhlén.) (Den praktiske landtbrukaren, 4.) – Ett utfordringsförsök med koprafodermjöl till mjölkkor vid Alnarp år 1920. Malmö 1921. 11 s. [Undert.] – Ueber Vererbung von Hypospadie bei Ziegen (Biologia generalis, Bd 8, Wien . . . 1932, s. 59–64, 1 tab.). – RSB:s historia, utg. på uppdrag av Avelsföreningen för rödbrokig svensk boskap. Sthlm (tr. Malmö) 1939. 485 s. – Artiklar i Hereditas, Sthlm, 1920, 1923, 1927, 1929.

Övers. o. bearb.: Djurens värld. 1–14. Malmö 1937–40. (Tills. m. N. Rosén m. fl.)

Källor och litteratur

Källor o litt: Sigfrid Andersson, Alnarps matr 1862–1933 (1935); Avlidna arbetande led:r av LA (LA:s tidskr, 1953); LU:s årsber 1919–20 (1920), s 143 ff; Hjalmar Nilsson, H P A F (FS:s förhand:r, bd 22, 1952); G Sjöström, Kalmar nation i Lund 1670—1914 (1915). – Nekr:r i Lantmannen, årg 63, 1952, s 34, o i dagspressen.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Herman P A Funkquist, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14590, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunilla Karlsson), hämtad 2021-07-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14590
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Herman P A Funkquist, urn:sbl:14590, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunilla Karlsson), hämtad 2021-07-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se