Johan Henrik Furumark

Född:1770-11-02 – Finland (i St Michel)
Död:1835-12-10 – Finland (i Sokkola St Michels län)

Arméofficer


Band 16 (1964-1966), sida 661.

Meriter

Furumark, Johan Henrik, f 2 nov 1770 i S:t Michel (S:t Michels län), d 10 dec 1835 på gården Sokkola där. Föräldrar: översten Carl Henrik F o Maria Christina Ehrnrooth. Korpral vid Karelska dragonreg 20 nov 1779, sergeant vid Savolaks fotjägar-reg 10 juni 1782, fänrik där 16 sept 1783, sekundlöjtn 16 april 1789, premiärlöjtn 29 sept 1794, stabskapten 5 dec 1796, kapten o chef för Hirvensalmi komp 3 jan 1804, sekundmajor 8 dec 1807, överstelöjtn i armén 29 juli 1808, överstes avsked 20 nov 1810. — Ogift.

Biografi

F antogs redan i barnaåren som korpral vid faderns regemente, Karelska dragonerna. Sedan denne, blivit chef för Savolaksbrigaden, flyttades han över till Savolaks fotjägarregemente, där han skulle göra sin karriär. Tio år gammal inskrevs han 1781 vid den nyupprättade Haapaniemi krigsskola, som då rekryterades bland sönerna till de adliga godsägarna i Savolaks. Han stannade här till 1787 och fick en grundlig utbildning inte bara i militära ämnen utan också i språk, historia och geografi.

Under 1788—90 års krig tjänstgjorde F som fänrik vid Savolaksbrigaden. Han bevistade belägringen av Nyslott och tillfångatogs vid det ryska överfallet mot posteringen vid Kyro i juni 1789. Han fördes till krigsfångelägret i Nisjni Novgorod och återkom först efter freden i okt 1790 till hembygden. Vid det nya krigsutbrottet 1808 hade F avancerat till major och chef för tredje jägarbataljonen. Under arméns reträtt på våren s å bildade hans bataljon arriärgarde för Savolaksbrigaden. I striden vid Revolaks förde han den högra flygeln och sändes med två bataljoner för att falla ryssarna i ryggen men hann bara avlossa ett par salvor mot det fientliga rytteriet. I juni sändes han för att förstärka major O v Fieandts (s 9 f) grupp i Perho. I det olyckliga slaget vid Lintulaks blev hans trupp ytterst på högra flygeln avskuren från reträttvägen och kunde först efter en besvärlig nattmarsch genom skogarna förena sig med den övriga gruppen. I slaget vid Karstula i aug blev han svårt sårad i högra armen. Ännu i okt vårdades han för sin blessyr i Umeå.

Vid det ryska anfallet över Kvarken i mars 1809 stod F på post vid Holmön utanför Umeå men tvangs att retirera. Återtåget skedde i lugn och god ordning. När den ryska Uleåborgskåren i maj gjorde sin fram-ryckning söderut längs kustlandsvägen, fick F av kommendanten J A Cronstedt order att försvara Skellefteå, tills förråden blivit undanforslade. Då ryssarna anföll med överlägsna trupper, måste F — tyvärr för sent — utrymma staden. Vid Yttervik blev han kringränd av ryssarna, som gick över isen, och tvangs efter en tapper strid att kapitulera.

F fick som rysk fånge återvända till Finland, där han efter freden erhöll avsked ur sv tjänst med överstes namn och pension. Till sin död 25 år senare levde han som lantjunkare på fädernegården Sokkala i S:t Michels sn. Han var den siste av sin adliga ätt på svärdssidan.

F är en av Fänrik Ståls hjältar och hyllas i dikten »Fältmarskalken» för sin sveklösa tapperhet. Han vårdade sig om sitt folk men var mindre lyckosam som krigare. Efter kriget var han en god förmyndare åt sonen till sin stupade regementskamrat Duncker. Den vackra gravstenen över F på S:t Michels gamla kyrkogård talar om hans »sanna gudsfruktan, tysta välgörenhet, trohet mot äran och fäderneslandet».

Författare

Alf ÅbergSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Militaria: Ansökn:r o merit-förteckn:r: armén, RA; Arméns pensionskassas meritbd, vol 23 o 40, Generalmönsterrul-lor. Savolaks fotjägarreg 1806, KrA. — FBH 2 (1903), sp 2530 ff; J Hedberg, K Finska art:reg (SSLF 404, 1964); E Hornborg, När riket sprängdes. Fälttågen i Finland o Västerbotten 1808—1809 (1955); Sveriges krig åren 1808—1809, 2—3 (1895, 1902); E S Tigerstedt, Biogr anteckn :r om Savolax brigadens män 1808—1809 (1908); dens, Haa-paniemi krigss dess lärare o elever

(1910); K Wirilander, Officerskåren i Finland under 1700-talet (1964).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Henrik Furumark, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14592, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alf Åberg), hämtad 2019-05-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14592
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Henrik Furumark, urn:sbl:14592, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alf Åberg), hämtad 2019-05-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se