Fürstenberg, släktBand 16 (1964-1966), sida 669.

Biografi

Fürstenberg, judisk släkt, härstammande från kattunstryckaren och kyrkoportvakten Abraham Levin, enligt Sthlms mosaiska församlings äldsta kyrkobok även kallad Abraham F (d 1831), som var född i Fürstenberg i Mecklenburg och inflyttade till Sthlm 1805 (ej 1802). Hans son Levy F (1796–1860) fick 1823 burskap i Gbg som minuthandlare och grundade 1833 fabriken Oscarsdal på Stampen för tillverkning av schalar och andra vävnader. I hans grosshandelsfirma L F & Co var sonen Pontus F (se nedan) delägare 1853–81. Firman drevs senare liksom Oscarsdals fabrik av dennes brorson Ludvig F (1864–1913). Den sistnämndes bror Arthur F (1865–1936) hade från 1899 läkarpraktik i Sthlm och blev 1928 livmedikus. Deras farbror Ludvig Philip F (1835–96) ledde 1858–95 jämte Philip Delmonte manufakturfirman Hertz & Co i Gbg. Han blev far till bl a Otto Lennart F (1865–1924), advokat och notarius publicus i Sthlm.

Till en helt annan släkt hörde Andreas v F (d omkr 1740), som gick i sv tjänst 1683. Han blev överste för wismarska guvernörsregementet 1711, generalmajor 1721 och friherre 1731 (ointr).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Gbgs stads borgarelängd 1621–1864 (1926), s 167. – A Ahlström, Matr öfver Gbgs handelsinstituts elever, 1 (1918); A Attman, Gbg 1863–1913 (Gbgs stads-fullm 1863–1962, 1:1, 1963), s 28, 38; G Bodman, Fabriker o industrier i det gamla Gbg (1925); H Ernberg, Arthur F in memoriam (SvD 26 okt 1936); dens, Arthur F (Nord med tidskr 1936); M Fahl, matr (The royal bachelor´s club 1769–1944, 1947); C R Fredberg, Från vår merkantila o industriela verld, 1 (1897); H Fries, Arthur F (Hygiea 1936); M Ivarsson o A Brody, Sv-judiska pionjärer o stamfäder (1956); Lewenhaupt; [C F Lindahl,] Sv millionärer, Minnen o anteckn:r af Lazarus, 7 (1902), s 266 f, 286; [P Meijer-GranqvistJ Det sv Israel (1933); O Rabenius, Mellan Sthlms strömdrag (1943); J Sachs, Mitt livs saldo. Köpman o förhandlare (2 uppl, 1949), s 221 ff; B Schlegel o G A Klingspor, Den ... ej å riddarh intr sv adelns ättartaflor (1875); Sv läkaresällsk 1808–1908 (1909); Sv portr:gall, 6 (1903), 13 (1899); Sv släktkal 1930; P H Törngren, Arthur F (SMoK); H Valentin, Judarnas hist i Sverige (1924).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fürstenberg, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14598, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-05-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14598
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fürstenberg, släkt, urn:sbl:14598, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-05-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se