Gadelius, släktBand 16 (1964-1966), sida 702.

Biografi

Gadelius, släkt, enligt uppgift härstammande från kontraktsprosten Nicolaus Andreæ (f 1585; levde ännu 1662) i Kalv (Älvsb), som säges ha varit född i Kolarp, Ullasjö (Älvsb). Enligt herdaminnet var han far till bl a kontraktsprosten Andreas G (1641–92) i Torestorp (Älvsb), som var riksdagsman 1680 och 1686. Dennes son magister Sven G (1669–1743) var först lektor i grekiska och sedan teol lektor samt tidvis rektor vid Gbgs gymnasium. Vid sidan av lektoratet var han 1715–28 prost i Fjäre och Viske kontrakt (Hall). Hans yngste son, Samuel G (1721–71), blev rådman i Uddevalla, medan den äldste sonen Andreas G (1699–1768) blev kontraktsprost och kyrkoherde i Vessige (Hall). Sonsöner till denne var boktryckaren i Sthlm Anders G (1775–1819) och professor Eric G (G 1). Anders G ägde från 1812 det tryckeri som senare inköptes av L J Hierta.

Anders och Eric G:s farbror, löjtnanten Anders G (1745–1806) i Karlskrona, blev farfar till Johan Edvard G (1822–1918). Denne blev kaptenlöjtnant i flottan 1860 och var föreståndare för navigationsskolan i Gbg 1856–72, inspektör i Sverige (tidvis även i Finland) för Bureau Veritas 1857–1910, verkst direktör för Sveriges allmänna sjöförsäkringsab 1873–74 samt ledamot av Gbgs stadsfullmäktige 1873—84. Barn till honom var professor Bror Edvard G (G 2), direktören Knut Jonas G (G 3) samt Elin Emilia G (f 1874, d 1967), g m konteramiralen Hans Ericson (bd 14, s 127–133) och känd genom sina insatser i Sv Röda korset. Knut G:s äldste son är verkst direktören och ordf i styrelsen för G & Co Ltd i Tokyo Knut Edvard Taro G (f 1913), och hans yngste son, direktören Jonas Goro G (f 1926, d 2003), är sv vicekonsul i Kobe och Osaka.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: PrRP 4 (1962). – H Börjeson o K Wester, Biogr anteckn:r om örlogsflottans officerare 1700–99 (1942); M Fahl, Biogr matr (Gbgs stadsfullm 1863–1962, 2, 1963); C R A:son Fredberg, Från vår merkantila o industriela verld, 2 (1902); Gbgs eskader o örlogsstation 1523–1870 (1949); G E Klemming o J G Nordin, Sv boktryckeri-hist 1483–1883 (1883); O Nordenskjöld, Minnestal hållna i WS å dess högtidsdagar 1919–23 (VVSH 4:32:5, 1927); R Röding, Bidr till Gbgs latinlärov:s hist, 3 (1921); G Sjöström, Gbgs nation i Lund 1669–1906 (1907); C W Skarstedt, Gbgs stifts herdam (1885); SMoK; Sv släktkal 1962.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gadelius, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14625, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-05-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14625
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gadelius, släkt, urn:sbl:14625, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-05-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se