Gagner, släktBand 16 (1964-1966), sida 720.

Biografi

Gagner, släkt, härstammande från handskmakaren Evert (ej Edvard) Nyquist (f 1747 eller 1750, d omkr 1800) i Karlstad, vars son Lars Peter (1791–1869), slutligen kyrkoherde i Arvika och kontraktsprost, upptog namnet G såsom fosterson hos sin halvmosters make, perukmakaren Peter G (1743–99) i Karlstad. Han utgav bl a flera predikosamlingar, en biblisk historia och en mycket spridd katekes.

Söner till honom var bl a ingenjören Carl Peter Wilhelm G (G 1) och Edvard Laurentius Georg G (1826–1908), som från 1864 var kronofogde i N och S Vedbo hds fögderi (»Eksjökungen») men 1872 förlorade sin tjänst på grund av uppbördsbalans och sedan under namnet Geeber bedrev advokatverksamhet i Sthlm till 1894. Dennes son var disponenten vid Bohus mekaniska verkstads sthlmsagentur Edvin Edvard G-Geeber (1880–1943).

Kusiner till honom var lektor Marie Louise Hélène Charlotte G (G 2) och hennes bror tullkontrollören Carl Ludvig Arvid Magnus G (1871–1930), känd som initiativtagare till Tullmuseet.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Jungbeckska saml, KB. – O Hedlund, Kyrkolivet i Karlstads stift under 1800-talets förra hälft (1949); G Karlberg, Älgå sn i Värmland (1906), s 55–60; O Lövgren, Psalm- o sånglex (1964); SMoK.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gagner, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14636, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-04-15.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14636
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gagner, släkt, urn:sbl:14636, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-04-15.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se