C P Wilhelm Gagner

Född:1835-11-29 – Ölmstads församling, Jönköpings län
Död:1912-04-21 – Malmö Sankt Petri församling, Skåne län

Väg- och vattenbyggnadsingenjör


Band 16 (1964-1966), sida 721.

Meriter

1 Gagner, Carl Peter Wilhelm, f 29 nov 1835 i Ölmstad (Jönk), d 21 april 1912 i Malmö (S:t Petri). Föräldrar: kontraktsprosten Lars Peter G o Maria Jacobina Blomner. Inskr vid Uppsala univ 28 okt 1852, civiling:kurs vid h art:lärov på Marieberg 15 okt 1855–12 maj 1858, nivellör vid statens järnvägsbyggn:r 1858–61, löjtn i Väg- o vattenbyggn: kåren 12 juli 1860, arbetschef vid Simrishamns o Skillinge hamnbyggn:r 1861–63, distr: adjutant i S väg- o vattenbyggn:distr 1862–63, kontrollerande ing vid Hälsingborgs hamnbyggn 1863–69, verkst dir o kontr ing vid Nässjö–Oskarshamns järnvägsbyggn 1869–72, kapten i Väg- o vattenbyggn:kåren 1871, arbetschef för Visby hamnbyggn 1871–72, entreprenör vid Hälsingborgs hamnbyggn 1873–77, arbetschef för Höganäs hamnbyggn 1877–80 o 1883–84, verkställde uppmuddringar vid hamnat på Gotland 1880–82, Statiönsing vid Skåne–Hallands järnvägsbyggn 1883–84, utförde förstärkningsarbeten vid Vens fyr 1883–84, distr:ing vid s väg- o vattenbyggn:distr 1884–87, arbetschef för Halmstads hamnbyggn 1886–1902, major vid Väg- o vattenbyggn:kåren 25 nov 1887, kontr ing vid Halmstad–Bolmens järnvägsbyggn 1887–90, distr:chef i s väg- o vattenbyggn:distr 1887–1900, led av kommittén ang tillgodogörandet av Trollhättefallen 1890–94, sakk vid förhandl:r ang post- o färjeförbindelsen Trelleborg–Sassnitz 1890–92, övering vid Malmö–Kontinentens järnvägsbyggn 1897–1900, kontr ing vid Kiviks o Skillinge hamnbyggn:r 1900–02, konsulterande ing vid Hälsingborgs o Trelleborgs hamnbyggn:r 1900–10, arbetschef vid Karlshamns hamn- arbeten 1901, led av fiskehamnskommittén 1905. – RVO 1879, RNO 1889.

G 14 febr 1863 i Malmö (Garnisonsförs) m Ulrika (Ulla) Maria Müllern, f 6 april 1838 där (S:t Petri), d 13 mars 1919 i Halmstad, dtr till reg:läk Ulrik M o Maria Magdalena Wihlborg.

Biografi

Wilhelm G:s verksamhet var huvudsakligen förlagd till södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet. Han blev flera gånger utsänd på resor till utlandet, bl a för att studera hamnanläggningar i Frankrike och Nederländerna 1874 och 1875 och väg- och vattenbyggnader i Belgien, England, Finland, Ryssland och Tyskland 1880–82. Den främsta studieuppgiften gällde hamnar inom Östersjöområdet. G gjorde visserligen en betydande insats som järnvägsbyggare, men hamnbyggandet var hans stora intresse och egentliga specialitet. Han föreslog och ritade nästan samtliga södra väg- och vattenbyggnadsdistriktets hamnbyggnadsprojekt under decennierna närmast före sekelskiftet och ledde själv arbetet vid flera av de större byggnadsföretagen såsom t ex hamnarna i Hälsingborg och Halmstad. Efter sitt avsked med pension 1900 anlitades G som konsulterande ingenjör vid Hälsingborgs och Trelleborgs hamnbyggnader. Hans väl genomtänkta förslag till nytt inlopp till Trelleborgs hamn och till förbättring av denna blev dock inte antaget, vilket senare beklagats.

G var fordrande både mot sig själv och andra men under den stränga ytan fanns godmodighet och välvilja. Hans insatser på järnvägs- och framför allt hamnbyggandets område under mer än 40 år vittnar om en arbetsamhet och duglighet av ovanliga mått.

Författare

Erik WiklandSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Betänkande och kostnadsberäkningar för anläggande af en ny hamn vid Halmstad . . . Halmstad 1878. 22 s. — Betänkande, plan och förslag till hamnbyggnad vid Höganäs. Helsingborg 1879. 4:o. 6, (1) s., 2 pl. — Förslag till utvidgning och förbättring af Halmstads hamn . . . Halmstad 1881. (3) s. — Betänkande och kostnadsberäkningar öfver föreslagen hamnanläggning vid Långnäs- eller örnäs-udden utanför Halmstad . . . Halmstad 1881. 9 s. — Förslag till hamnbyggnad i Halmstad år 1885. Halmstad 1885. 8 s. (Tills. m. J. G. Richert.) — Förslag till förbättring af Halmstads hamn år 1892 . . . Halmstad 1892. 14 s. — Blekinge och Skånes hamnar; Sveriges västra kusthamnar [utom Bohuslän] (Kungl. väg- och vattenbyggnadskåren 1851—-1901. Minnesskrift . . ., Sthlm 1904, s. 129—159).

Källor och litteratur

Källor o litt: K järnvägsstyr:s o Väg- o vattenbyggnadskårens arkiv. – Matr öfver officerare vid K Väg- o vattenbyggnadskåren 1851–1897 (1897); Matr öfver personalen vid Sveriges jernvägar 1897 (1897); F Ploman, Matr öfver officerare i K Väg- o vattenbyggnadskåren 1851–1918 (1919); SMoK; Gunnar Swensson, Ystads hist, 3, 1863–1914 (1954); Sv porträttgall, 7:7 (1908); SvTeknF; K Väg- o vattenbyggnadskåren 1851–1901. Minnesskr... (1904).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
C P Wilhelm Gagner, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14639, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Wikland), hämtad 2021-07-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14639
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
C P Wilhelm Gagner, urn:sbl:14639, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Wikland), hämtad 2021-07-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se