Gartz, släktBand 16 (1964-1966), sida 747.

Biografi

Gartz, släkt, härstammande från Johannes Matthiæ G (begr 1682), som i Åbo akademis studentmatrikel uppges vara från Arboga, vilket dock ej kunnat verifieras. Han blev juris utriusque doktor i Åbo 1650 och politices professor där s å (tilltr ej) samt sekreterare i Åbo hovrätt 1653 och assessor där 1673 men suspenderades 1680 för fylleri.

Söner till honom var översten Peter G (1662–1755), som blev sårad i slaget vid Poltava och efter kapitulationen vid Perevolotjna satt fången i Tobolsk till 1722, och bokhållaren i kammarkollegiet Johan G (1667–1718). Den senare blev far till rådmannen och varvsdirektören Justinus G (1717–67) i Norrköping. Av dennes söner hade förste expeditionssekreteraren Claes G (1761–1804) »lycklig böjelse för skaldekonsten och en livlig känsla av litteraturens nöjen». Han var ledamot av Utile Dulci, VVS och PS (ordf 1797–98). Hans sonson var bokauktionskommissarien i Sthlm Claes Gustaf G (1834–99), känd som autograf-, bok-, konst- och myntsamlare. Dennes bror, bokförläggaren Johan Adolf G (1838–89), som var delägare i firman Seelig & Co, blev far till översten Claes Gustaf (Gösta) Wilhelm G (se nedan).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Minnestal å VVS:s högtidsdag 1805, GUB. – J A Almquist, Kommers-koll (1912–15); K Asplund, Bukowskis (1945), s 50, 72, 94, 97, 99, 171 f; Autografauktion (PHT 1901); I A Bonnier o A Hånell, Anteckn:r om sv bokhandl, 1–2 (1920–35); [G H Braad,] Östgöthars minne, 1 (1769), s 7 f; P-E Brolin, Hattar o mössor i borgarståndet 1760–66 (1953); C M Carlander, Sv bibl o ex-libris, 4: 1 (2 uppl, 1904); FBH 1 (1903); Förteckn öfver sista delen af f d bokauktionskommissarien Claes Claesson Gartz' ensk boksaml, 4 (1899); S Högberg, PS:s hist (1961); dens, Matr över led:r av PS 1766–1815 (1961); J Kleberg, Krigskollegii hist (1930); dens, Kammarkoll 1634–1718 (1957); V Lagus, Åbo akad:s studentmatr, 1 (1891); W G Lagus, Biogr anteckn:r om Åbo hofrätts presidenter o led:r (1834); J B Lohman, Arboga känning (1737), s 198 f; NF:s sportlex, 3 (1940); nekr över Adolf G (Sv bokhandelstidn 1889, s 206 f); M v Platen, 1700-tal (1963), s 113, 143; E Ringborg, Till Norrköpingskrönikan, 3–4 (1920–21); dens, Konterfejer ... (1929); B Schlegel o C A Klingspor, Den ... ej å riddarh intr sv adelns ättar-taflor (1875); SMoK; S A:son Sparre, K Västmanlands reg:s hist, 4 (1930); Sv släktkal 1938; A W Westerlund, Åbo hovrätts presidenter, led:r o tjänstemän 1623–1923, 1–2 (1923); Örnberg, 3, 1887 (1886).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gartz, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14663, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-05-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14663
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gartz, släkt, urn:sbl:14663, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-05-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se