Celsius, släktBand 08 (1929), sida 237.

Biografi

Celsius, släkt, härstammande från en bondson från Höglycke by i Asbo socken Nicolaus Magni Travillagæus, senare Alptaneus (f. 1577, d 1658), vilken, blev komminister i Alfta och Ovanåker i Hälsingland och slutligen kyrkoherde i sistnämnda församling. Nicolaus Alptaneus' son professorn Magnus Nicolai C. (se nedan 1) bildade, efter att en tid ha kallat sig Metagrius, släktnamnet Celsius efter namnet på prästgården i Ovanåker, Högen. Söner till honom voro professorn Nils C. (se nedan 2) — fader till professorn Anders C. (se nedan 5) —, häradshövdingen Johan C. (se nedan 3) och domprosten Olof C. d. ä. (se nedan 4). Bland den sistnämndes barn, vilka 9 nov. 1756, kort efter faderns död, adlades med namnet von Celse, märkas rikshistoriografen, kanslirådet Magnus von Celse (se denne) och biskopen Olof C. d. y. (se nedan 6). Med biskopens son överstelöjtnanten Olof von Celse (f. 1757, d 1838) utslocknade släkten Celsius - von Celse.

Författare
Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: E. Lewenhaupt, Ur en lärd uplands-släkts historia (Från upländsk bygd, 1899); L. M. V. Örnberg, Sv. ättartal för år 1892 (1892).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Celsius, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14757, Svenskt biografiskt lexikon (art av
), hämtad 2019-01-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14757
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Celsius, släkt, urn:sbl:14757, Svenskt biografiskt lexikon (art av
), hämtad 2019-01-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se