Richard Clerk

Född:1604-12-12 – Storbritannien och Nordirland (i Happingworth, Skottland)
Död:1668-04-06 – Stockholms stad, Stockholms län

Sjöofficer


Band 08 (1929), sida 619.

Meriter

1. Richard Clerk (den yngre), före adlandet Clerck, f. 12 dec. 1604 i Happingworth i Skottland, d 6 apr. 1668 i Stockholm. Fadern var antagligen holmamiralen Johan Clerck. Skeppskapten vid svenska amiralitetet 1628; holmkapten 1630; holmmajor 1638; ledde en handelsexpedition med några kronans skepp till Amsterdam 1640; major i tredje eskadern av Klas Flemings flotta 1644 och i Erik Rynings flotta 1645; adlad 7 dec. 1648; bevistade riksdagarna 1649, 1650, 1652, 1654, 1655 och 1664; förordnad att verkställa generalmönstring i Västergötland 12 maj 1652; överförde engelske ambassadören B. Whitelocke till Lybeck med skeppet Amarant 1654; amirallöjtnant 1654; holmamiral 20 jan. 1655; vice amiral i Klas Bielkenstiernås flotta 1657; befälhavare för flottan i Wismar nov. 1657.

Gift 1) 13 jan. 1633 med Lunette Macklier, f. 21 aug. 1616, d 13 juli 1634, dotter till handelsmannen Jakob Macklier i Stockholm; 2) 17 maj 1640 i Stockholm med Maria Welshussen; (?) 3) med Brita Lindorm, dotter till vice amiralen Hans Hansson.

Biografi

C: s första självständiga befäl var ledningen av en fraktexpedition till Amsterdam med fyra skepp samt bojorten Svarta Hund, samtliga lastade med stockholmsborgares köpmansvaror (1640). I Kalmar måste bojorten utbytas mot skeppet Tigern, emedan den under vägen förlorat sin stormast. Under 1643—45 års danska krig förde C. befäl på Klas Flemings flotta (1644) och Erik Rynings flotta (1645) och deltog bl. a. i slaget på Kolberger hejde (1 juli 1644). Efter att ha utnämnts till holmamiral — en befattning, som ungefär motsvarar varvschef i våra dagar — deltog han som vice amiral i danska kriget 1657 och övertog efter amiral Klas Bielkenstiernas avsegling på hösten befälet över den i Wismar kvarlämnade flottan. Denna låg tämligen overksam hela nov.; den 4 dec. erhöll C. av konung Karl Gustav order att hemsegla, och den 21 dec. kom han till Dalarö. Här överraskades flottan av vintern och blev liggande ända till följande vår, då fartygen gingo upp till Stockholm. Under de tider, då C. icke var till sjöss, skötte han såsom holmamiral de löpande ärendena vid huvudstationen i amiral Bielkenstiernas frånvaro.

C. erhöll (20 nov. 1647) i förläning ett hemman Krisslinge i Danmarks socken i Uppland.

Författare

G. Jacobson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

I riksarkivet finnes ett brev från C. till Karl Karlsson Gyllenheim.

Tryckta arbeten


Källor och litteratur

Källor: Amiralitetskollegiets ink. handlingar, riksrådets protokoll, 16 (1923); A. Munthe, Sv. A. Zetterstén, Sv. flottans historia, 2 (1903). registr. och prot., RA; Sv. sjöhjältar, 5 (1905—10);.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Richard Clerk, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14886, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Jacobson.), hämtad 2020-10-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14886
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Richard Clerk, urn:sbl:14886, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Jacobson.), hämtad 2020-10-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se