Clewberg, släktBand 08 (1929), sida 633.

Biografi

Clewberg, släkt, härstammande från hemmansägaren Erik Nilsson i Klev i Alunda socken, fader till Nils Clewberg (f. 1654, d 1726), vilken blev rektor för trivialskolan i Stockholm 1687 och kyrkoherde i Bollnäs 1694. Söner till honom voro Christopher C. (f. 1706, d 1776), vilken blev professor i orientaliska språk i Uppsala 21 juli 1757 och teol. professor och kyrkoherde i Danmarks prebendepastorat 19 apr. 1760, samt professorn i Åbo Carl Abraham C. (se nedan), fader till presidenten Abraham Niclas C. (f. 1754, d 1821), vilken blev adlad med namnet Edelcrantz 28 apr. 1789 och själv slöt sin adliga ätt.

Författare
Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur


Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Clewberg, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14891, Svenskt biografiskt lexikon (art av
), hämtad 2023-09-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14891
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Clewberg, släkt, urn:sbl:14891, Svenskt biografiskt lexikon (art av
), hämtad 2023-09-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se