Cnattingius, släktBand 08 (1929), sida 663.

Biografi

Cnattingius, prästsläkt, härstammande från bonden Jon Jonsson i Hölja by i Västerlösa församling i Östergötland. Hans son kyrkoherden i Skeppsås och Älvestad Sveno Jonse (f. 1555, d i pesten 1589) kallade sig Knating och blev far till kyrkoherden i Västerlösa Nicolaus Svenonis (f. 1588, d 1672), som antog namnet Knatingius. Dennes sonson kyrkoherden i Västra Ny Daniel Svenonis (f. 1666, d 1733) skrev sig Cnattingius. Med hans sonsöner, de tre bröderna Daniel, Claes Magnus och Johan delade sig släkten i respektive Askeryds-, Ekebyborna- och Normlösagrenarna, a) Askerydsgrenens stamfader var kyrkoherden i Askeryd och Bredestäd hovpredikanten Daniel C. (f. 1747, d 1809), fader till kyrkoherden i Flisby och Norra Solberga, sedan i Kättilstad och Tjärstad Anders Jacob C. (se nedan 1). b) Bland Ekebybornagrenens medlemmar märkas stamfadern kyrkoherden i Ekebyborna och Ask Claes Magnus C. (f. 1757, d 1820) och dennes sonson jägmästaren Axel Theodor C. (se nedan 2). c) Normlösagrenens stamfader Johan C. (f. 1758, d 1822) var kyrkoherde i Normlösa och Härberga.

Författare
Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: G. Anrep, Sv. slägtboken, 3 (1875); G. Elgenstierna, Sv. släktkalendern 1913. — Se i övrigt: J. D. Cnattingius, Prestslägten Cnatlingius i Östergötland, slägtbok uppgjord 1877 (manuskr. tillhörigt kyrkoherden Nils Cnattingius).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Cnattingius, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14900, Svenskt biografiskt lexikon (art av
), hämtad 2019-02-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14900
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Cnattingius, släkt, urn:sbl:14900, Svenskt biografiskt lexikon (art av
), hämtad 2019-02-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se