Collijn, släktBand 08 (1929), sida 706.

Biografi

Collijn, släkt, härstammande från rådmannen i Arboga Olof C. (f. 1662 i Stockholm, d 1733), fader till handlanden i Stockholm Carl Gabriel C. (f. 1713, d mellan 1763 och 1777). Hans son lärftkramhandlaren i Stockholm Carl Henrik C. (f. 1753, d omkr. 1810), som 1796 flyttade till Torshälla och 1798 till Strängnäs, var fader till fabrikören och rådmannen i Torshälla Wilhelm Gabriel C. (f. 1799, d 1865). Bland hans barn märkes a) grosshandlaren i Stockholm Per Adolf C. (f. 1840, d 1891), som 1877 grundade grosshandelsfirman P. A. Collijn i yllevarubranschen, 1922 ombildad till a.-b. P. A. Collijn. Söner till honom äro grosshandlaren Ludvig C. (se nedan 2) och teaterchefen Gustaf C. (se nedan 3). Yngre son till Wilhelm Gabriel C. var b) grosshandlaren Olof Gustaf C. (f. 1844, d 1897), vilken blev fader till riksbibliotekarien Isak C. (se nedan 1).

Författare
Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: E. Söderberg, Släktregister, tillegnadt P. A. Collijn d. 4 sept. 1890, m. fl. släktanteckningar (hdskr., i släktens ägo).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Collijn, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14920, Svenskt biografiskt lexikon (art av
), hämtad 2023-06-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14920
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Collijn, släkt, urn:sbl:14920, Svenskt biografiskt lexikon (art av
), hämtad 2023-06-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se