Fahlström, släkterBand 15 (1956), sida 67.

Biografi

Fahlström, släkter från Falun.
1. Från bergsmannen Lars Hansson (d. före 1644) i Falun härstammar en släkt Fahlström, av vilken en gren fick adlig och friherrlig värdighet; se särskild släktart. nedan.

2. Bergsmannen Olof Andersson i Galgsjön (nu Gallsjön), Sundborns sn (Kopp.), vanligen kallad Olof Skinnare, anges ha varit fader till bergsmannen i Skuggarvet i Sundborns sn Anders Olofsson (f. omkr. 1640, d. 29 nov. 1708). Dennes son Jan Andersson (f. 3 febr. 1677, d. 20 juli 1757 i Stora Kopparbergs förs., Falun) var bergsman i stadsdelen Östanfors i Falun. En hans broders, bergsmannen Matts Andersson, son antog namnet  Hedenblad, se denna släkt; en tredje bror, Anders Andersson, blev stamfader för släkten Everström.

Den ovan nämnde Jan Andersson (d. 1757) var fader till bergsmannen på Finnbo i St. Kopparbergs församling i Falun Anders Jansson (f. 1711, d. 1779), tillika handlande och bergsrådman i staden. Han äktade 1733  bergsmansdottern Christina Månsdotter Hellsén (f. 1711, d. 1793). Deras sex barn kallade sig Fahlström (ibland stavat Falström). En av dessa var tituläre geschwornern, bergsrådmannen i Falun Magnus F. (f. 30 dec. 1740, d. 12 febr. 1822 på Hästberg i St. Kopparbergs sn, Falun), som 1767 gifte sig med Christina de Brenner (f. 1748, d. 1838). Sonen Axel Magnus F. (f. 1775, d. 1822) var även han bergsrådman i Falun. Magnus F:s (d. 1822) brorsons sonsons son var sekr. i Generalpoststyrelsen Bror Daniel Isidor F. (f. 1884, d. 1935), fader till arkivarien i  Stockholms stadsarkiv fil. lic. Jan Magnus Daniel F. (f. 1925).

3. Gruvarbetaren i Falun Jacob Lamb, som sedan kallade sig Fahlström (d. 20 april 1783, »58 år»), slutligen soldat vid Dalreg., var gift två gånger. Från första giftet med Lisken Jöransdotter stammar en enligt Lagergrens anteckningar då fortlevande släkt F. I sitt andra gifte 1722 med Lena Fahlberg (f. 1742, d. 1832) blev nämnde J. F. fader till Carl Jacob(sson), som kallade sig Fallström (f. 1780, d. 1841) och blev auditör vid Dalreg. och titulär överauditör. I gifte (1816) med Brita Margaretha Eggertz – dotter av bergsrådmannen Daniel Eggertz och brorsdotter till H. P. Eggertz, se SBL, 12, s. 209 – hade han sonen grosshandlaren i Gävle Carl Thure Fallström (f. 1828, d. 1915). Denne var i sitt gifte med Hildegard Eufrosyne Forsten fader till författaren Carl Daniel Fallström (f. 1858, d. 1937); se denne.

Författare
Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

2 Källor: Stora Kopparbergs kyrkoarkiv; P.M. om släkten F. (i SBL:s arkiv) av arkivarien E. Liljeroth, Falun; H. Lagergrens genealogier: Fahlström, 2, Bergslagets i Falun arkiv. — J. A. Almquist, Bergskollegium och bergslagsstaterna 1637–1857 (1909); Svenska  släktkalendern 1938, utg. av G. Elgenstierna (1937), s. 376. – Meddel. av arkivarien J. M. Fahlström, Stockholm.

3 Källor: H. Lagergrens genealogier: Fahlström, 3, Bergslagets i Falun arkiv.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fahlström, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14990, Svenskt biografiskt lexikon (art av
), hämtad 2023-04-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14990
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fahlström, släkter, urn:sbl:14990, Svenskt biografiskt lexikon (art av
), hämtad 2023-04-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se