Fahlström, släktBand 15 (1956), sida 68.

Biografi

Fahlström, släkt från Falun (jfr ovan s. 67), varav en gren fick adlig och friherrlig värdighet. Den härstammar, enligt H. Lagergren, från bergsmannen på Åsen i Falun Lars Hansson (d. före 1644), vilken Lagergren anger som fader till Hans Larsson (d. 1671), som blev borgare i Falun 1647 och en tid tjänstgjorde i kämnärsrätten där. Han kallas vanligen – tydligen för att skilja honom från en äldre borgare med samma namn – Hans Larsson junior. Som bergsman var han stor kopparproducent men synes icke ha haft andel i själva kopparhandeln. Genom gifte med Anna Brandt, dotter till rådmannen Ludvig Brandt där, hade han personlig anknytning till den äldre rådmanskretsen och var själv rådman i Falun från 1655 till sin död. Han var även ålderman i Köpmansgillet där. Hans Larssons barn kallade sig Fahlström. Bland dem var Johan (eller Hans) F. (d. 1699), som var lärjunge till P. Hoffvenius, en tid studerade i Leiden, promoverades till med. dr i Reims 1685 och året förut (prot. 2 jan. 1684) antagits till bergslagsmedicus i Falun. Han ägde del i gruvan och jord i Åsen i staden samt i Lunån, Vika sn (Kopp.) och hade i gifte med Christina Trotzig flera barn. De två sönerna (Johan, d. före 16 juni 1713, och Ludvig, f. 1693, kanslist) kallade sig Dallenstedt. Av döttrarna blev en g. m. häradsskrivaren Gustaf Paqvalin (f. 1689, d. 1716), en annan med kyrkoherden i Skultuna Lars Wadman (f. 1662, d. 1739), som 1721 köpte halva Lunån av sin svåger L. Dallenstedt.

Doktor Johan F. hade flera systrar och bröderna gästgivaren Peter F, (d. före 30 aug. 1742) samt den bekante ämbetsmannen, slutligen presidenten i Wismarska tribunalet Ludvig Fahlström (se nedan), som adlades 1685 och blev friherre F. 1714. Ätten utgick på manssidan med hans son karolinen friherre Ludvig F. d. y. (f. 1686, d. 1759), som gjorde sin karriär vid Kalmar reg., blev överste 1740 och fick generalmajors avsked 1747. Han var med vid Kliszów 1702, Them 1703, blev sekundkapten 1708, medföljde till Turkiet 1709 och bevistade kalabaliken i Bender. I Vadstena landsarkiv förvaras L. F. d. y:s brev till landshövdingen i Kalmar, vilka ge intressanta bilder från hans liv som regementschef på Kronobäck. Bosatt inom Mönsterås socken skänkte han flera gåvor till dess kyrka, bl. a. en ännu i dag begagnad nattvardskalk.

Författare

BENGT HILDEBRANDSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Register till gruvrättsprotokoll samt H. Lagergrens genealogier: Fahlström, 1, Bergslagets i Falun arkiv. – K.-G. Hildebrand, Falu stads historia 1641–1687 (1946); A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare, 1 (1920—21); F. Rudelius, Kalmar regementes personhistoria 1623–1927, 1 (1952), s. 185 ff.; J. F. Sacklén, Sveriges läkarehistoria..., 2:2 (1824).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fahlström, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14991, Svenskt biografiskt lexikon (art av BENGT HILDEBRAND), hämtad 2023-06-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14991
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fahlström, släkt, urn:sbl:14991, Svenskt biografiskt lexikon (art av BENGT HILDEBRAND), hämtad 2023-06-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se