Falck, släktBand 15 (1956), sida 145.

Biografi

Falck, borgarsläkt från Stockholm, härstammar från borgaren och skepparen Johan Ersson (d 1671). Dennes son Johan Johansson Falck (se nedan), bryggareålderman i Stockholm, kommunalt verksam och riksdagsman i borgarståndet, var en mycket förmögen man. Han hade fem döttrar (varav en blev moder till C. F. Ekerman, se nedan) samt fyra söner: Johan F. d. y. (f. 1698, d. 1736), bryggarmästare, Fredrik F. (f. 1707, d. 1734), bryggare, samt de mera kända Pehr och Carl F. Av dessa blev Carl Jansson F. (f. 1705, d. 1764) ägare till faderns bryggeri, som han drev till sin död. I motsats till fadern levde han stilla och tillbakadraget. Han var en högt bildad man med utpräglade litterära och estetiska intressen. Hans stora bibliotek innehöll bl. a. verk i historia, topografi, juridik och fransk skönlitteratur samt naturvetenskap, däribland också flera av Linnés skrifter. Intresserad samlare hade han en stor och värdefull mynt- och medaljsamling. Han var förmögen liksom fadern och hade ett luxuöst inrett hem. C. F:s ende son dog tidigt, dottern Maria Catharina F. (f. 1752, d. 1801) äktade sin kusin den framstående justitieborgmästaren Carl Fredrik Ekerman (se denne). Under sammanlagt 67 år ledde Johan och Carl F. sitt bryggeri på Södermalm (i modern tid S:t Eriks bryggeri på Åsögatan), båda framstående yrkesmagnater. Carl F:s änka sålde bryggeriet 1767.

Johan F. d. ä: s andre son Pehr F. (f. 1701, d. 1782) studerade juridik, blev rådman i Stockholm och 1757 politiborgmästare. Politiskt intresserad liksom sin far var han en av Stockholms stads representanter i borgarståndet vid riksdagarna 1751–52 och 1755–56, satt båda gångerna i sekreta utskottet och även i flera deputationer. I politiken var han en ytterst pålitlig hatt. Personligen betecknas Pehr F. av Gjörwell 1773 som »en stilla man». Han var g. m. en dotter till brukspatron Thomas Tersmeden. Tvenne Pehr F:s söner adlades 1770 för faderns förtjänster med namnet Falkenstedt, en släkt, vars medlemmar i motsats till sina högborgerliga förfäder snart nog kommo att leva i socialt mycket blygsamma ställningar. Den borgerliga släkten är utdöd.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: [C. C. Gjörwell], En Stockholmskrönika ur C. C. Gjörwells brev, utg. av O. Sylwan (1920). – B. Boëthius, Magistraten och borgerskapet i Stockholm 1719–1815 (1943); S. E. Bring, S:t Eriks bryggeri på Åsögatan (f. d. Neumüllers bryggeri) 1676–1910 (1939); Stockholms rådhus och råd, 2 (1915–18); N. Wester, Kungliga politi- och brandkommissionen (1946).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Falck, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15012, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2020-07-08.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15012
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Falck, släkt, urn:sbl:15012, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2020-07-08.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se