Johan Johansson Falck

Född:1665-02-08 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1742-07-23 – Stockholms stad, Stockholms län (begr i Katarina Kyrka)

Affärsman, Bryggare


Band 15 (1956), sida 146.

Meriter

Johan Johansson Falck, f. 8 febr. 1665 i Stockholm, d. 23 juli 1742 där (begr. 29 juli, Kat.). Föräldrar: skepparen Johan Ersson och Catharina Michelsdotter. Burskap som spannmålshandlande i Stockholm 19 febr. 1695; bryggare där okt. 1698; bisittare i bryggareämbetet 15 dec. 1703; ålderman där april 1726; riksdagsman i borgarståndet 1726–27 (led. av sekreta utskottet, av defensionsdeputationen samt av land- och sjömilitiedeputationen); led. av borgerskapets bemedlingskommission; led. av kyrkorådet i Katarina församling i Stockholm 1711–38.

G. 18 jan. 1694 i Stockholm (Kat.) m. Maria Hentzig, f. 1 juli 1675 där (dp 4 juli, Kat.), d. 30 sept. 1741 där (ibid.), dotter av bryggareåldermannen Per Eriksson Hentzig och Maria Olofsdotter Berg.

Biografi

Johan F. började som spannmålshandlande, men hans gifte med en dotter till den betydande bryggaren Hentzig kom honom att ändra sin bana, så att han efter svärfaderns död inträdde i dennes yrke och övertog hans bryggeri på Södermalm i Stockholm. Under F:s kraftfulla ledning utvecklades detta till ett ovanligt stort sådant. Han sålde emellertid även brännvin från egna brännerier. Han var bl. a. leverantör till källaren Hamburg vid Götgatan. Under Karl XII:s krig levererade bryggarämbetet genom kontrakt med Kammarkollegium 1710 och 1711 öl, dricka och brännvin till flottan, vilket bör ha varit av särskild betydelse för F:s bryggeri, som var ett av stadens största. Under dessa förhållanden blev F. en mycket förmögen man. En bidragande orsak till hans goda ekonomi var hans många köp och försäljningar av hus och tomter i Stockholm; i bouppteckningen redovisas hans fasta egendom under femton rubriker (Bring).

F. hade emellertid tid och krafter över också för det kommunala och politiska livet. Vid riksdagen 1726–27, då holsteinska partiet tillintetgjordes, var F. en av huvudstadens sex representanter i borgarståndet, ledamot av sekreta utskottet och två deputationer. Han insattes också i den niomannadeputation 1728, som skulle övervaka användandet av bevillningen till slottsbygget. F., vars ståtliga bild bevarats på porträtt av M. Meytens d. y., var mycket hjälpsam och välgörande i det tysta. Hos F. vistades Andreas Rhyzelius som informator 1708–12 i hans stenhus vid Götgatan, där han bemöttes och fann sig mycket väl.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Katarina förs:s dopbok 1675, vigselbok 1694 och begravningsbok 1741 och 1742, SSA. – B. Boëthius, Magistraten och borgerskapet i Stockholm 1719–1815 (1943); S. E. Bring, S:t Eriks bryggeri på Åsögatan (f. d. Neumüllers bryggeri) 1676–1910 (1939); A. O. Rhyzelius, Anteckningar om sitt lefverne (1901), s. 53 ff.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Johansson Falck, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15024, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2020-07-13.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15024
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Johansson Falck, urn:sbl:15024, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2020-07-13.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se