Falk, släktBand 15 (1956), sida 181.

Biografi

Falk, släkt, ursprungligen från Uppland, härstammar från bokhållaren på Skebo bruk, Ununge sn (Sth.) Olof Falck, som hade sonen löjtnanten vid Västmanlands reg. Johan Peter Falck (Falk), f. 15 maj 1755 i Ununge, d. 1809 i Kaluga, Ryssland, som krigsfånge. Han var fader till Fredrik F. (f. 1798, d. 1870), komminister, först i Arboga landsförsamling, sedan i Mora (Kopp.). Bland den senares barn var Axel Leonard F. (f. 1846, d. 1930), kyrkoherde i Sävsnäs i Västerås stift 1876 (tilltr. 1879)–1922. I gifte med Ida Mariana Lindh hade denne flera barn, bland dem tre söner. Den äldste av dessa Albert F. (f. 1874, d. 1961) blev fil. doktor i Uppsala 1907 på den värdefulla avhandlingen »Gustaf Vasas utrikespolitik med afseende på handeln». Han var rektor i Luleå 1916–21 och i Strängnäs 1921–39 samt medarbetade i den 1926 utgivna minnesskriften »Regium Gustavianum Gymnasium Strengnense».

Av Albert F:s bröder var den ene Erik F. (se nedan), den kände industrimannen i Västerås, även historisk forskare, den yngste åter var folkskoleinspektören, komministern i Åtvid (Ög.) slutligen tf. komministern i Stora Tuna (Kopp.) Harald F. (f. 1877, d. 1919).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Ununge förs:s födelsebok 1755 och S:t Ilians förs:s i Västerås födelsebok 1798, Landsarkivet i Uppsala. – E. Kölgren, Läroverksmatrikel 1908–1909 (1909); P. A. Ljungberg, Vesterås stifts herdaminne, N. F. 1800–1880, 2 (1881); J. F. Muncktell, Westerås stifts herdaminne, 1 (1843); H. T. Ohlsson, Biografisk matrikel öfver svenska kyrkans prästerskap 1914(–1914); dens., Biografisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap 1934 (1934); S. A:son Sparre, Kungl. Västmanlands regementes historia, 5 (1933).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Falk, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15046, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-03-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15046
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Falk, släkt, urn:sbl:15046, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-03-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se