Falkengréen, släktBand 15 (1956), sida 239.

Biografi

Falkengréen, adlig och friherrlig ätt. Namnet Falkengren, i varierande stavning, har burits av flera olika släkter (se Falkengren, släkter). Den adliga ätten F. härstammar från kyrkoherden och prosten i Eskilstuna Sigge Christophersson (d. 1643), som tydligen stammade från Småland (gick i Kalmar skola). Den äldre litteraturens uppgifter om hans påstådda härstamning från Bureätten äro alldeles obevisade. Hans son majoren Anders Siggesson adlades 1645 med namnet Falkengréen (f. 1595, d. 1655); han hade 1634–47 överinseeende över olika slussverksarbeten, bl. a. vid Hjälmaren och Arboga. A. S. F:s fullmakter finnas i Falkengrenska saml., K. biblioteket. Hans sonson ryttmästaren vid Smålands kavallerireg., slutligen majoren Abraham F. (f. 1670, d. 1738) deltog i slaget vid Hälsingborg 1710. Han äktade en dotter till landshövdingen friherre Germund Cederhielm och fick 1718 övertaga svärfaderns gods Möckelsnäs (Rosman) i Stenbrohults sn (Kron.), där han bosatte sig; det förblev i släktens ägo till 1831. A. F. och hans son Germund Abraham F. (f. 1713, d. 1785), vice president i Göta hovrätt, landshövding i Västernorrlands län 1769–78 och friherre F. 1771, blevo därigenom sockenherrar för prästfamiljen Linnæus, med vilken de stodo i nära vänskap (Virdestam); G. A. F:s fullmakter finnas i K. biblioteket. Från G. A. F. härstammar friherrliga ätten F:s äldre linje. Denna och hela friherrliga ätten slöts på manssidan av G. A. F:s sonsons son överstelöjtnanten friherre Gustaf Henrik F. (f. 1836, d. 1924) men fortlever på kvinnolinjen med en av hans döttrar.

De båda ätternas yngre linje härstammade från Anders Siggesson F:s yngre son överstelöjtnanten, kommendanten i Kalmar Christopher F. (f. enligt huvudbanerets uppgift 1647, d. 1708; jfr Håkansson). Han var fader till amiralen Abraham F. (d. 1752; F. 1). Dennes son vice amiralen och riksrådet Christopher F. (d. 1789; F. 2) blev friherre F. 1771 (jämte sin syssling G. A. F., se ovan), men slöt såsom ogift själv sin gren.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Riksregistr., Biogr., RA; Falkengrenska saral. (I. f. 3), KB. – Sv. riksrådets protokoll, 4, 8, 10, 12 (1886, 1898, 1905, 1909). – E. Bredberg, Åminnelsetal öfver... Germund Abraham F. hållet för Samhället Pro-Patria den 13 Decembr 1786 (1787); G. Håkansson, Kalmar och Kalmarbor under 1600-talet (1944); K. K:son Leijonhufvud, Kungl. Södermanlands regementes historia 1771–1915, 3 (1919); H. Rosman, Bjärka-Säby och dess ägare, 2 (1924) s. 262; P G Vejde; Kronobergs läns herrgårdar (1929); G. Virdestam, Småländska gestalterHänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Falkengréen, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15084, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2019-08-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15084
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Falkengréen, släkt, urn:sbl:15084, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2019-08-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se