Falkman, släktBand 15 (1956), sida 284.

Biografi

Falkman, släkt från Falkenberg och länge bosatt där, härstammar från handlanden och rådmannen där Sören Sörensson (f. omkr. 1675, d. 28 sept. 1755 i Falkenberg), som blev borgmästare 1730. Hans barn antogo namnet Falkman. Bland dessa voro Johan (nes) F. (f. 19 sept. 1712 där, d. 1766), borgmästare i Falkenberg 1748, och Hans F. (f. 20 april 1719 där, d. 1793), rådman där. Johan F:s son, auditören vid Fortifikationen Severin (i dopboken Sören) F. (dp 9 maj 1750 i Falkenberg, d. 1787), avled i Göteborg. Bland Hans F:s sex söner med Anna Pihlsson voro komministern i Falkenberg Johan F. (f. 29 okt. 1756, d. 1812) och handlandena där Hans F. (f. 6 juli 1762 där) och David Johannes F. (f. 30 april 1768 där, d. 1843). En son till den sistnämnde David F. var Hans Johan F. (f. 2 okt. 1796 i Falkenberg, d. 9 okt. 1869 på Sävstaholm), som blev student i Lund 1814 och är bekant som lektor på Sävstaholm hos greve Gustaf Trolle-Bonde 1836–38 och 1839–55; efter 'blinde excellensens' död kvarstannade han hos dennes efterträdare och dog på Sävstaholm.

Handlanden Hans F. (f. 1762) hade i sitt gifte med Olena Falkengren tre söner. Den äldste, Hans Johan F. (f. 18 dec. 1797 i Falkenberg, d. 1855) var fabrikör i Stockholm, men flyttade 1843 till Helsingfors och blev hovdestillatör. En hans son var genre- och historiemålaren Severin Gabriel F. (F. 1), som verkade i Finland och Sverige. Av hovdestillatören H. J. F:s bröder blev en, Severin F. (f. 1800, d. 1826), hovdestillatör i Stockholm, medan den tredje, Carl Johan F., blev hovdestillatör i S:t Petersburg. Denne Carl F., som kallades brukspatron, var en tid en förmögen man, mest genom det brännvin och den vodka, som han sålde; hans destillationsapparater anges ha väckt Berzelii intresse. Carl F. blev emellertid sedan ruinerad. Han är som äldre skildrad av sin dotterson Olof Rabenius, som beskriver honom som »en lättantändlig man både i vrede och hänförelse». Som äldre bodde han åter i Sverige. Han var fader till konsertsångerskan Ida Olena Teresia F. (F. 2), som 1876 äktade juris professor O. M. T. Rabenius. Släkten fortlever.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Dop-, vigsel- och dödböcker från Falkenberg, Landsarkivet i Lund. – H. Grönkvist, Lektören Hans Johan Falkman. En tidsbild från Säfstaholms glansdagar (1932, tr. i 100 ex.; se även där anf. litt.); O. Rabenius, Kring drottning Kristinas klocka (1942); C. Sjöström, Göteborgs nation i Lund 1669–1906 (1907), bl. a. s. 127 f.; Brita Stjernswärd, Ur skissböcker från Sävstaholm (Fataburen 1954); F. U. Wrangel, Herrgårdar och deras herrar (1927), s. 39 ff.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Falkman, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15100, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-08-14.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15100
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Falkman, släkt, urn:sbl:15100, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-08-14.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se