Ida Olena Teresia Falkman (g. Rabenius)

Född:1849-09-22 – Nikolai församling, Stockholms län
Död:1928-09-13 – Hedvig Eleonora församling, Stockholms län

Konsertsångare


Band 15 (1956), sida 289.

Meriter

2. Ida Olena Teresia Falkman, g. Rabenius, f. 22 sept. 1849 i Stockholm (Nik.), d. 13 sept. 1928 där (Hedv. El.). Föräldrar: brukspatronen och hövdestillatören Carl Johan Falkman och Sofia Albertina Peterson. Sångstudier för F. Ronconi i S:t Petersburg; konsertsångerska (alt) i Sverige och utlandet.

G. 18 april 1876 i Stockholm (Jak.) m. professorn Olof Mathias Theodor Rabenius, f. 25 aug. 1823 i Uppsala, d. 24 febr. 1892 där.

Biografi

Olena F. växte upp i S:t Petersburg, där hennes far, den originelle brukspatronen C. J. Falkman, var kejserlig hovdestillatör. Sin musikutbildning fick hon av den kände italienske sångpedagogen Ronconi. Vid 1870-talets mitt framträdde hon i Stockholm som konsertsångerska. Dessförinnan hade hon konserterat i Europa tillsammans med violinisten A. Wilhelmj, vars konst hon varmt beundrade. Han sökte förgäves förmå henne att uppsöka Richard Wagner i Bayreuth. På någon operascen framträdde aldrig Olena F.; hon höll sig till konsertestraden. Med »violinkungen» J. Joachim, som för Olena F. stod som den främste violinmästaren, gjorde hon en konsertresa i Skandinavien. Fredrika Limnell, som i sina brev skildrat Stockholms musikkretsar, berättar, att Olena F. våren 1874 sjöng några Schu-mannsånger »förträffligt till allas jubel». »Hon har en storartad och skön, sällsynt full och välljudande röst och ett sant och ädelt föredrag ... En onämnbar grazia omsvärmar varje hennes rörelse och allt hennes väsende.» En annan högt musikbildad samtida, Helena Nyblom, skildrar i sina minnen Olena F:s »sympatiska person ... Med sin slanka gestalt och de mörka, melankoliska ögonen påminde hon om Runebergs Nadeschda. Sällan har jag hört en röst med en mera bedårande klang, som en mjuk violoncell».

Den uppburna Olena F:s beslut att lämna konstnärslivet för att gifta sig med den 26 år äldre juris professorn i Uppsala Theodor Rabenius väckte stort uppseende i musikkretsar. Rabenius var varmt musikaliskt intresserad, god pianist och universitets inspector musices. Efter sitt giftermål framträdde dock Olena Rabenius även i Uppsala, främst i oratorieverk av Bach, Handel och Mendelssohn, som gåvos under J. A. Josephsons ledning. Denne var familjen Rabenius' intimaste musikvän, och professorskan R. sjöng också gärna Josephsons egna sånger. Hennes repertoar omfattade förutom oratorieverken främst tyska romanser av Schubert, Schumann och Robert Franz samt svenska och norska visor av Geijer, Lindblad, Sjögren, Grieg m. fl. De melankoliska kompositionerna passade henne bäst (Helena Nyblom). Ludvig Norman tillägnade henne musiken till den 1876 komponerade kantaten »Rosa rorans bonitatem». Även när I. E. Hedenblad 1881 efterträtt Josephson som director musices i Uppsala medverkade Olena R. stundom vid konserterna. Vid musik- stunderna i hemmet satt ofta professor Rabenius vid flygeln. Under senare år framträdde hon främst vid välgörenhetskonserter. – Olena F., som var kusin till målaren Severin F. (F. 1), gjorde själv utsökta akvarellmålningar. Hon var även litterärt intresserad. Hennes personlighet är fint skildrad av sonen Olof Rabenius.

Författare

Birgitta Lager.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Lotten Dahlgren, Lyran. Interiörer från 1870- och 80-talets konstnärliga och litterära Stockholm (1913); T. Norlind, Allmänt musiklexikon, 1, 2:a omarb. uppl. (1927); Helena Nyblom, Mina levnadsminnen, 2. I Sverige 1864–1898 (1922), s. 47; O. Rabenius, Kring drottning Kristinas klocka (1942); Sohlmans musiklexikon, 2 (1952).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ida Olena Teresia Falkman (g. Rabenius), https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15107, Svenskt biografiskt lexikon (art av Birgitta Lager.), hämtad 2021-07-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15107
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ida Olena Teresia Falkman (g. Rabenius), urn:sbl:15107, Svenskt biografiskt lexikon (art av Birgitta Lager.), hämtad 2021-07-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se