Faltz, släktBand 15 (1956), sida 319.

Biografi

Faltz, pommersk släkt, härstammar från Amberg i Oberpfalz. Den därifrån kommande Jodocus Faltz (d. 1623) blev rektor vid stadslatinskolan S:ta Anna i den fria riksstaden Kempten i Bayern. Han gifte sig med Ursula Schlud (ej Schlad), som tillhörde en ansedd familj från Lindau vid Bodensjön. De hade åtta barn, av vilka äldste sonen Johann Faltz gick i svensk statstjänst i Pommern och 1648 adlades med namnet von Faltzburg (se särskild släktartikel och art. över J. F.). En yngre bror till J. F. var Raymond F. d. ä. (f. 30 dec. 1611 i Kempten, d. omkr. 1665), som lärde guldsmedsyrket, troligen i Augsburg. Han begav sig på sedvanlig vandring, blev guldsmedsmästare i Stockholm 5 maj 1646 och äktade omkr. 1647 holländskan Susanna Hartmann. Deras fem barn döptes i tyska församlingen åren 1648—58. R. F. var hovjuvelerare hos änkedrottning Maria Eleonora 1649 och bodde 1652 i Stockholms södra kvarter. Han omtalas i guldsmedsämbetets böcker till 1662 och torde dött omkr. tre år senare; i ämbetets protokoll för 1669 omtalas han icke. Hans äldste son guldsmeden Johan Raimundi F. (f. 1648, d. barnlös omkr. 1676) blev mästare (silverarbeten) i Stockholm 9 okt. 1672. Av denne Johan F:s tre systrar var en, Elisabeth F., g. m. guldsmeden och juveleraren Baltzar Grill i Stockholm. Yngst av syskonen var medaljgravören Raymond F. d. y., se nedan.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: R. Hasenjaeger, Johann von Faltzburg, der erste schwedisch-pommersche Staatssekretär, und sein Geschlecht (Pommersche Jahrbilcher, 13, 1912); G. Upmark, Guld- och silversmeder i Sverige 1520—1850 (1925); [V. Örnberg], Sv. ättartal, 11, 1896.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Faltz, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15127, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2020-11-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15127
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Faltz, släkt, urn:sbl:15127, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2020-11-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se