Fast, släktBand 15 (1956), sida 377.

Biografi

Fast, prästsläkt från Västergötland, som härstammar från juveleraren i Göteborg Johan Fast (f. 1722, d. 1782). I sitt äktenskap med Anna Christina Halk hade J. F. sonen prosten Carl Friedrich F. (f. 1771, d. 1847), kyrkoherde i Fagered i Halland samt far till kyrkoherden i Landvetter (Göteb.), prosten Johan Fredrik F. (f. 1815, d. 1896) och missionären Carl Josef F., om vilken se artikel nedan. Son till prosten J. F. F. var protokollssekreteraren i justitierevisionsexpeditionen John Robert F. (f. 1862, d. 1915). Prosten C. F. F:s bror prosten, magister Wilhelm F. (f. 1779, d. 1843) blev kyrkoherde i Förslöv och Grevie (Krist.) och var far till bl. a. lantbrukaren Johan Emanuel F. (f. 1818, d. 1888 i Lund). W. F:s sonson Wilhelm Jonas F. (f. 1857, d. 1937) var kyrkoherde i Ivö, sedan i Förslöv (Krist.). Dennes bror Valfrid Emanuel F. (f. 1859, d. 1926) var vakanskyrkoherde i Ullervad (Skarab.). Släkten fortlever.

Bland övriga personer med namnet F., vilkas samband med prästsläkten ej kunnat påvisas, märkas ornamentbildhuggaren vid slottsbygget i Stockholm Gustaf Johan F. (f. 1718, d. 1781) och den tydligen från Sverige härstammande generalen en chef i rysk tjänst Johan Jacob F., efter vilken 1776–77 svenska släktingar gjorde anspråk på arv. Den svenskamerikanske ingenjören Gustave Fast (f. 1884 i Kristinehamn, d. 1946 i Annapolis, Maryland, U.S.A.), som 1910 emigrerade till Förenta staterna, gjorde sig känd som uppfinnare, konstruktör och framstående elektroteknisk ingenjör med verksamhet förlagd till bl. a. Baltimore, Detroit och Annapolis. G. F. besökte ofta Sverige, där han ägde en villa på Stenungsön i Bohusläns skärgård. Fast, ett vanligt soldatnamn, hette ursprungligen även den svenskamerikanske fabriksägaren i Rockford, Ill., U. S. A., Levin Faust, se nedan s. 383 ff.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Biographica, RA. – Allsvensk samling 19 jan. 1932; S. Cawallin, Lunds stifts herdaminne, 4 (1857); L. A. Cederbom & C. O. Friberg, Skara stifts herdaminne 1850–1930, 2 (1930); C. Sjöström, Skånska nationen 1833–1889 (1904); dens., Göteborgs nation i Lund 1669–1906 (1907); dens., Vestgöta nation i Lund 1683–1910 (1911); C. W. Skarstedt, Göteborgs stifts herdaminne (1885); Svenskt konstnärslexikon, 2 (1953); G. Upmark, Guld- och silversmeder i Sverige 1520–1850 (1925).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fast, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15153, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-12-03.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15153
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fast, släkt, urn:sbl:15153, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-12-03.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se