Ferlin, släkterBand 15 (1956), sida 598.

Biografi

Ferlin, släkt från Dalsland, som härstammar från Jöns Jönsson i Wrinetorpet, Ödeborgs sn (Älvsb.). Hans son Anders Jönsson (f. 11 mars 1780 i Ödeborg, levde 1848), klockare i Färgelanda (Älvsb.) var gift med Carolina Svanman och fader till kyrkoherden i Färgelanda, kontraktsprosten Johannes (Johan) Ferlin (f. 1 febr. 1813 i Färgelanda, d. 17 juli 1892 där). J. F. var ledamot av Älvsborgs läns norra hushållningssällskap, landstingsman 1863—68 och LVO. Hans söner voro Anders Gustaf F. (f. 1862, d. 1938), komminister i Bällefors (Skarab.), och Johan Albert F. (f. 1863, d. 1909), redaktör för tidningen Bergslagen i Filipstad. Dennes son är den kände skalden Nils Johan Einar F. (f. 1898, d. 1961[1]), om vilken se bl.a. Sv. män och kvinnor, 2 (1944), A. Häggqvist, Ferlin. Ungdomsåren (1942), och E. Hj. Linder, Fyra decennier av nittonhundratalet (Ill. sv. litteraturhist., 8, 1949).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor (förutom ovan nämnda): Kyrkoböcker för ödeborgs och Färge-landa förs., Landsarkivet, Göteborg. — Biografisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap 1901 och 1934, utarb. av H. Th. Ohlsson (1902, 1934); A. G. B[ördh], Släkten Ferlin från Valbo (Dalsländsk jul 1952); Matrikel öfver Karlstads stift, [utg.] af O. Tenow (2. uppl., 1886).

Gjorda rättelser och tillägg

1. Dödsår tillagt2016-04-06

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ferlin, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15260, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-04-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15260
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ferlin, släkter, urn:sbl:15260, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-04-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se